Els treballs milloraran la quantitat i la qualitat del subministrament als municipis d'Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva

L'actuació comptarà amb un ajut del Fons de Cohesió de prop de 10 milions d'euros, desglossat en tres anualitats

L’Agència Catalana de l’Aigua ha signat avui un conveni amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), diversos municipis del Baix Penedès –Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Santa Oliva i Sant Jaume dels Domenys- i el Consell Comarcal per a millorar l’abastament d’aigua a diverses localitats del Baix Penedès.

 Les obres d’abastament a aquesta comarca, que comptaran amb un ajut del fons de cohesió de 9,977 milions d’euros desglossat en tres anualitats (veure quadre), incrementaran la qualitat i la quantitat de l’aigua d’abastament que se subministra als municipis anteriorment citats, pel que es fa necessària l’aportació d’aigua potable procedent de l’Ebre a través de l’artèria principal del CAT que ja subministra actualment als municipis costaners del Baix Penedès. 

Ajuts del fons de cohesió (per anys) 

2006

588.260 euros

2007

4.676.121 euros

2008

4.712.621 euros

 La inversió total es divideix en dos projectes. Per una banda la construcció del tram dipòsit Baronia de Mar-l’Albornar, amb ramals a Albinyana, Santa Oliva i la Bisbal del Penedès. Aquesta projecte té un pressupost de 6.755.197,26 euros. 

D’altra banda, el segon projecte consisteix en la construcció del tram l’Albornar-Sant Jaume dels Domenys, amb ramals a la Bisbal del Penedès, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys. La redacció d’aquest projecte està sotmesa a licitació pública. 

 Sobre aquest respecte, prèviament l’ACA ha executat les obres de construcció del tram Calafell-Baronia del Mar, que abasteix zones del Vendrell i Bellvei que es troben pendents de formalitzar la seva cessió definitiva per part de l’ACA al CAT.