Agència Catalana de l'Aigua

L'ACA millorarà l'abastament d'aigua a diversos municipis de la demarcació de Lleida amb una inversió de 7,8 milions d'euros

query_builder   21 març 2007 18:46

event_note Nota de premsa

L'ACA millorarà l'abastament d'aigua a diversos municipis de la demarcació de Lleida amb una inversió de 7,8 milions d'euros

Les actuacions previstes en matèria d'abastament d'aigua a tot Catalunya comportaran enguany una inversió de més de 33,5 milions d'euros

Es pretén amb aquestes actuacions proporcionar millores en el tractament de les plantes potabilitzadores, la incorporació de cabals procedents de plantes de dessalinització, la millora de les instalolacions de la xarxa d'abastament, la recuperació d'aqüífers, la recàrrega d'aqüífers per possibilitar-ne un major ús i la reutilització de les aigües regenerades

Inversions en abastaments en alta a Catalunya

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà 33,5 M d’euros enguany per diversos projectes d’inversió en abastament d’aigua a tot Catalunya mitjançant les ordres d’ajuts per abastaments en alta (amb una quantitat assignada de 28 M €), per la redacció de Plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua (en què destinarà 2,5 M €), per transport d’aigua per al consum domèstic en vehicles cisterna (amb 1 M €), i per a les iniciatives d’estalvi d’aigua i d’aprofitament d’aigües no potables (amb una inversió de 2 M €), així com a través de la signatura de convenis particulars amb els municipis que tinguin alguna mancança en abastament d’aigua.

Per altra part, a aquesta inversió se li han d’afegir altres actuacions conveniades, que el Govern de la Generalitat ha impulsat la seva execució per paliar els efectes dels episodis de sequera i de precarietat d’abastament, i que cal destacar-ne enguany els acords per les actuacions següents:

- Amb l’objecte de resoldre amb la màxima urgència les necessitats més importants, s’ha acordat la construcció de la planta potabilitzadora (a executar per l’ACA) en el marc del Conveni de col•laboració per a la construcció d’una estació de tractament d’aigües potables per al subministrament a la comarca de la Segarra i altres municipis, signat per l’ACA i el Consell Comarcal de la Segarra. Aquesta potabilitzadora, que ha de permetre incrementar les garanties de qualitat a curt termini, haurà de ser compatible amb la solució definitiva de la futura xarxa d’abastament d’aigua procedent de l’embassament de Rialb. L’Agència ha previst avançar el finançament de l’actuació, valorada en 1.742.000 € (que es preveu estigui operativa durant l’any 2008), que amb posterioritat serà compensat amb el cost de les altres actuacions a executar, un cop es conegui quin és el finançament de totes elles.

- Amb l’objecte de resoldre la demanda actual i futura dels municipis de les comarques de la Segarra i l’Urgell que actualment s’abasteixen amb precarietat del canal d’Urgell, així com dels municipis de la comarca de les Garrigues que s’abasteixen de fonts pròpies afectades per la presència de nitrats, l’ACA i ACESA realitzaran aportacions a fons perdut per enllestir el projecte regional d’abastament en alta des del km 21 del Canal Segarra Garrigues fins a Belianes amb l’objectiu de reduir el cost final de l’obra i consegüentment les aportacions que hagin de fer els ajuntaments beneficiaris. Per la seva part, l’ACA assumirà la redacció del projecte constructiu i té un pressupost estimat per a la primera fase de 30.000.000 €, i ACESA, executarà les obres del projecte també fins a un màxim de 30.000.000 €.

- L'ACA també està treballant conjuntament amb la Mancomunitat d'abastament d'aigua potable del Solsonès en la redacció d'un "Conveni de col•laboració per a la construcció d'una nova captació al riu Cardener i reforç de la conducció existent per al subministrament a l'àmbit de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua Potable del Solsonès". Aquesta actuació ha de permetre incrementar les garanties de qualitat a curt termini i ha de ser compatible amb la solució definitiva de la futura xarxa d'abastament a executar atenent a la compatibilitat de les infraestructures amb el projecte d’abastament des de la Llosa del Cavall. El pressupost estimat és de 774.223,07€.

Les noves infraestructures i actuacions específiques permetran una millora substantiva de les condicions en què es presta el servei, i dibuixaran un nou escenari pel que fa al proveïment a les conques més sensibles de Catalunya, que permetrà disposar d’aigua potable de millor qualitat i augmentar substancialment la garantia de continuïtat del servei en circumstàncies adverses, especialment en l’àmbit que s’abasta de la xarxa Ter–Llobregat, que és un dels més sensibles i on hi viu prop del 70% de la població del país.

Tots els projectes d’abastament d’aigua potable s’executaran majoritàriament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), així com per la societat estatal ACESA en l’àmbit de les conques de l’Ebre, i es desenvoluparan en diverses àrees de les demarcacions de Tordera-Besós, Llobregat-Foix, Girona, Lleida, Terres de l’Ebre i de Tarragona.

Millores en l’abastament d’aigua a diversos municipis de la demarcació de Lleida situats a la conca del Segre i de l’Ebre

7.768.854,36 euros per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

L’Agència ha publicat l'ordre de subvencions (MAH/3203/2006 de 3 d'octubre) de 15 M€ per actuacions d'abastament en alta. Aquesta ordre de subvenció prioritza les sol•licituds presentades pels ens locals per resoldre problemes de qualitat, amb especial atenció a les contaminacions produïdes per causes naturals. La convocatòria de 2006 ha rebut més de 300 sol•licituds, i s'han atorgat 15 milions d'euros en global, als quals se li afegeixen més de 13 milions d’euros dels convenis particulars signats amb municipis que demostrin alguna afectació en matèria d’abastament d’aigua.

(Document adjunt: relació d'actuacions)

47.739,09 euros de subvencions d’abastament per consum domèstic mitjançant vehicles cisternes

Aquesta Ordre de subvencions (MAH/2451/2006, de 19 de juliol) inclou la col•laboració en el finançament de les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport de l'aigua destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisternes o similars, i en la quantitat econòmica que s’estimi en funció dels habitants i el volum d’aigua subministrat en el període necessari segons els criteris que fixa l’Ordre d’ajuts (poden arribar fins al 90%).

El termini per a presentar les sol•licituds de la convocatòria s’ha ampliat fins a 31 de desembre d’enguany ja que la convocatòria de 2006 ha tingut molt bon acollida pels municipis amb problemes d’abastament i, en total, s’han rebut unes 30 sol•licituds de subvenció procedents dels ajuntaments de tot Catalunya.

En la convocatòria de 2006, corresponen a la demarcació de Lleida les següents ajudes pels muncipis que es detallen a continuació:

- Àger                               10.663,64 €

- Conca de Dalt                  2.828,08 €

- Isona i Conca Dellà          1.861,80 €

- Montellà i Martinet           1.127,52 €

- Peramola                            747,00 €

- Pont de Bar                     2.475,00 €

- Ribera d’Urgellet           17.752,67 €

- Senterada                          164,90 €

- Tremp                            8.152,28 €

- Vall de Cardós               1.966,20 €

 Total                            47.739,09 €

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia