Agència Catalana de l'Aigua

L'ACA comença avui les actuacions del tram pendent d'endegar de la riera de Rubí, a la zona de la confluència de les rieres de les Arenes i de Palau, en el barri de Les Fonts de Terrassa

query_builder   16 octubre 2006 17:06

event_note Nota de premsa

L'ACA comença avui les actuacions del tram pendent d'endegar de la riera de Rubí, a la zona de la confluència de les rieres de les Arenes i de Palau, en el barri de Les Fonts de Terrassa

El ritme d'execució previst per la millora dels marges de la riera de les Arenes s'ha vist alentit per la presència d'una torre elèctrica

El projecte comportarà una inversió de 2 milions d'euros finançats per l'ACA

L’endegament d’uns 700 m del tram inicial de la riera de Rubí situat immediatament aigua avall de la confluència de les rieres de Palau i de les Arenes, al barri de les Fonts, suposa la realització de les actuacions necessàries per estabilitzar de manera definitiva els marges i talussos i solucionar les afectacions que es puguin produir aigua amunt. En el dia d’avui s’han començat a executar les obres corresponents al tram de la riera de Rubí. Cal esmentar que aquestes obres però han vist alentit el seu ritme d’execució atès a la presència d’una torre de FECSA-ENDESA amb un alt grau d’inestabilitat causada, precisament, per les afeccions dels aiguats del passats mesos d’agost i setembre.

Els tècnics de FECSA-ENDESA estudien la viabilitat de retirar la torre i efectuar el subministrament a través d’una nova línia soterrada. Actualment, s’està en procés de redacció del projecte per part d’Endesa.

Les estructures de dissipació d’energia existents al tram final de les rieres de les Arenes i Palau, que en el barri de Les Fonts donen origen a la riera de Rubí, segons els estudis en model físic reduït encarregats per l’ACA a la UPC, necessiten una adequació per atorgar les màximes garanties de seguretat en cas d’avingudes extraordinàries. Per això es construirà un element puntual que faci de dissipador d’energia just en el punt de confluència de les rieres de Palau i de les Arenes perquè afecti per igual a ambdues. Resumidament, les obres són les següents:

Construcció d'un element dissipador d’energia just en el punt de confluència de les dues rieres (Palau i Arenes) consistent en un vas esmorteïdor de 50 metres d’amplada (la totalitat de la llera de la riera de Rubí), de 4 a 5 metres de profunditat i 15 metres de longitud.

Reposició del murs de contenció de formigó dels talussos del últims 30 metres de la riera de Palau i formigonat de la solera incloent daus dissipadors d’energia que produiran els salts d’aigua necessaris per tal que l’aigua salvi el desnivell existent.

Consolidació i nova construcció dels elements per produir els salts d’aigua necessaris per tal que l’aigua salvi el desnivell existent degut a les darreres avingudes extraordinàries a la riera de Palau que han erosionat la llera i que han creat un desnivell provocat per la capacitat erosiva dels cabals circulants, i una erosió remuntant que ha progressat aigua amunt, arribant a l’alçada de la fonamentació dels pilars del viaducte d’accés a l’autopista C-16.

Estabilització del talús del marge dret fins a 700 metres aigua avall.

El projecte suposarà una inversió de 2 milions d'euros per part de l' ACA. El termini d'execució serà d’uns 8 mesos.

Calendari previst d’actuacions

 El dia 8 d’octubre van començar a executar-se les obres de millora de la protecció de la torre elèctrica de mitja tensió afectada, per tal de poder treballar amb un grau de seguretat més elevat al tram final de la riera de Palau mentre que es procedeixi a substituir la torre i a restituir el camí d’accés a la zona que va quedar malmesa pels aiguats. També s’ha protegit igualment amb escullera els murs de la riera de Palau.

Durant aquesta mateixa setmana del 16 d’octubre, començaran les tasques d’estabilització de la part del talús del marge dret, aigua avall de la confluència de les dues rieres que ha obligat a tallar el camí d’accés al camp de futbol de Les Fonts. S’estima que en un màxim de dues setmanes es pugui tornar a transitar per aquest camí.

Paral·lelament es reposaran els murs de formigó de contenció de la riera de Palau i s’executaran les pantalles del vas esmorteïdor de la zona de la riera de les Arenes. Aquestes obres tenen una gran complexitat tècnica, i atès el canvi en les cotes de les lleres, es possible que requereixin d’uns estudis de detall, previs a l’inici de els obres, previst per a començament del mes de novembre, depenent de la formulació de la definició de les conclusions d’aquests estudis.

A continuació es realitzarà el formigonat de la solera de la riera de Palau i es reomplirà amb terres i escullera la llera aigua amunt d’aquesta riera.

Finalment, quan la torre s’hagi retirat s’acabarà d’executar el vas esmorteïdor, els murs de la zona de la torre actual i es col·locarà la resta d’escullera necessària.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia