Agència Catalana de l'Aigua

Llum verda a la potabilitzadora per garantir l'abastament a les comarques de la Segarra i l'Urgell

query_builder   20 març 2007 18:50

event_note Nota de premsa

Llum verda a la potabilitzadora per garantir l'abastament a les comarques de la Segarra i l'Urgell

La instalolació permetrà resoldre a curt termini les necessitats de qualitat en l'abastament fins que es pugui integrar en la solució definitiva de la portada d'aigües de Rialb

Amb una inversió de 4 milions d'euros que avançarà íntegrament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la potabilitzadora podria entrar en servei al llarg del 2008

El president del Consell Comarcal de la Segarra, Adrià Marquilles, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Manuel Hernández, han signat avui el conveni de col·laboració per a la construcció d’una estació de tractament d’aigües potables per al subministrament a la comarca de la Segarra i altres municipis, la qual cosa permetrà resoldre a curt termini les necessitats d’abastament d’aquest àmbit fins que s’executi la solució definitiva a través de la portada d’aigües de Rialb. 

Antecedents 

El Govern de la Generalitat va definir l’any 2001 en el marc de la planificació hidrològica les actuacions necessàries per garantir l’abastament de les comarques de la Segarra i es va declarar (conveni 2001)  obra d’interès general la portada d’aigües de Rialb. 

Mitjançant les obres incloses al projecte d’abastament en alta des de l’embassament de Rialb, redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua, es preveu garantir l’abastament de 48 municipis de les comarques de la Segarra, la  Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, i les Garrigues, situades a l’àmbit d’influència del canal Segarra Garrigues.

L’Estat es va comprometre a cercar finançament a través dels fons europeus. Es van sol·licitar Fons de Cohesió de la UE , tram estatal,  per un import equivalent al 50% del pressupost total  89.387.666 € (Rialb), el qual no ha estat atorgat finalment. 

El fet que no s’hagi assolit aquest finançament a través dels fons europeus 2000-2006, no eximeix l’Estat de la responsabilitat davant d’aquesta obra considerada encara d’interès general. Per això, l’Agència Catalana de l’Aigua està treballant per definir un nou marc de finançament amb el Ministeri de Medi Ambient, a través de l’empresa pública  ACESA (Aguas de la Cuenca del Ebro, SA) per formular una nova proposta de finançament i alhora adaptar tècnicament el projecte. En aquest sentit, continuarà requerint l’Estat per tal que contribueixi al finançament d’una part (el 40% sobre el total del projecte) de la inversió d’aquesta obra d’interès general mitjançant aportacions a fons perdut, mentre que l’Agència Catalana de l’Aigua es faria càrrec del 60% restant i compartiria aquest finançament amb els ens locals  beneficiaris del projecte, seguint la mateixa línia dels que s’ha fet amb els ens beneficiaris de la xarxa d’abastament de la capital del Segrià i altres 16 nuclis de la zona del canal de Pinyana. 

La solució a curt termini 

La planta potabilitzadora permetrà disposar a curt termini del recurs necessari per incrementar  les garanties de qualitat, essent alhora compatible amb la solució definitiva de la xarxa d’abastament futura a executar per la societat estatal ACESA. En aquest sentit, la potabilitzadora forma part del projecte més ampli de portada d’aigües de Rialb i permetrà garantir aigua de qualitat i en prou quantitat a les comarques de la Segarra i l’Urgell, en primera fase, i a municipis de les Garrigues i la Conca de Barberà en una segona fase. 

L’objectiu de l’ACA, atesa la precarietat de la qualitat de l’aigua, és avançar les obres de la potabilitzadora al màxim perquè pugui donar servei al més aviat possible a la Segarra i a d’altres indrets amb problemes d’aigua a la zona de l’Urgell, de tal manera que en acabar el tram del canal del Segarra-Garrigues fins a l’indret de la planta potabilitzadora (Ratera), la planta s’hi pugui connectar. Mentre aquesta connexió no sigui possible, la potabilitzadora tractarà l’aigua procedent de les fonts actuals de subministrament. 

Cal recordar que, en virtut del conveni establert entre CASEGA i la Generalitat de Catalunya, el projecte definitiu de la xarxa d’abastament en alta a través de la portada d’aigües de Rialb, on s’integrarà la planta potabilitzadora, serà de titularitat pública  i gestionada per un ens mancomunat constituït entre l’Agència Catalana de l’Aigua i les entitats locals beneficiàries. Amb aquesta obra regional d’abastament en alta es resoldrà la demanda actual i futura de les comarques de la Segarra i l’Urgell, dependents actualment de l’abastament precari des del canal d’Urgell i de fonts pròpies contaminades per nitrats, i també de municipis de les Garrigues i de la Conca de Barberà. 

Projecte, finançament i execució

L’ACA promourà la redacció dels estudis previs i del projecte constructiu mitjançant la tramitació dels expedients de contractació dels serveis d’assistència tècnica que siguin necessaris, en col·laboració amb el Consell Comarcal per a la definició de l’emplaçament de la instal·lació i altres aspectes tècnics.

La instal·lació es dissenyarà en una ubicació que permeti compatibilitzar el servei actual, amb el recurs provinent del canal d’Urgell i les instal·lacions pròpies del Consell Comarcal de la Segarra, amb la situació futura, amb captació del recurs provinent de la presa de Rialb mitjançant el canal Segarra-Garrigues en un punt anterior o proper al quilòmetre 21, i per una capacitat de tractament suficient per a les necessitats actuals i a curt termini de les comarques de la Segarra i l’Urgell, estimada en 26.000 m3/d (equivalents a un consum de 8 Hm3/any), amb possibilitats d’ampliació futura fins a una capacitat equivalent al consum de 16 Hm3/any per satisfer les necessitats d’altres poblacions de diferents comarques per a l’horitzó 2030.

L’ACA avançarà íntegrament el pressupost total que resulti de la redacció del projecte constructiu corresponent i de l’execució mateixa de les obres. No obstant això, i un cop estigui totalment definida la solució definitiva de les obres d’abastament des de la presa de Rialb, el seu règim de finançament i constituïda l’entitat gestora i titular de la prestació del servei, aquesta quantitat aportada inicialment a compte per part de l’ACA s’integrarà en el conjunt de les inversions realitzades als efectes de procedir al repartiment econòmic que s’acordi entre les institucions i els beneficiaris.

Un cop executades i rebudes les obres, l’ACA en mantindrà la titularitat fins al moment en el qual es pugui procedir a la seva cessió definitiva a la futura entitat gestora i titular de la prestació del servei d’abastament des de la presa de Rialb, entitat que haurà de ser constituïda amb la participació dels diferents usuaris d’aquest recurs i, eventualment, de l’ACA mateix.

No obstant això, i amb l’objectiu de pal·liar a curt termini les mancances i deficiències actuals de la xarxa d’abastament existent, l’ACA cedirà l’ús d’aquesta instal·lació al Consell Comarcal de manera provisional i gratuïta, cessió que es formalitzarà mitjançant una acta que reflectirà llur estat i que serà signada pel president del Consell Comarcal i pel director de l’ACA. Aquesta cessió a l’ús finalitzarà en el moment que així ho estableixi l’ACA per tal de procedir a la seva cessió definitiva a la futura entitat gestora i titular de la prestació del servei d’abastament des de la presa de Rialb un cop constituïda.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia