El municipi ha optat per fer una deixalleria de mida mitjana que dóna servei a poblacions d'entre 10.000 i 20.000 habitants

El finançament d'aquesta nova instalolació va a càrrec de l'ARC i ascendeix a 82.300 euros

La gerent de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Genoveva Català, ha visitat avui la deixalleria de Torrelles de Foix (Alt Penedès) en un acte presidit per l’alcalde de la localitat, Antoni Villanueva. La nova planta forma part de les 17 deixalleries distribuïdes pels diferents municipis de la Mancomunitat Penedès Garraf, dóna servei a poblacions d’entre 10.000 i 20.000 persones i ocupa una superfície de 1.800 m2. El finançament d’aquesta instal·lació va a càrrec de l’ARC i ascendeix a 82.300 euros.  

El Programa de Gestió de Residus Municipals 2001-2006 ja va fixar com a objectiu estendre la xarxa de deixalleries a municipis de 2.000 i 5.000 habitants.  El Pla d’Acció per a la Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2005-2012 presenta com a tret essencial la definició d’un nou model de gestió dels residus municipals, que es caracteritza per la prevenció i el reforç de la recollida selectiva al conjunt de Catalunya i pel tractament de tots els residus. D’aquesta manera es dóna prioritat a la recuperació de material i es redueix el rebuig destinat a disposició final (incineradora i dipòsit controlat). 

Per assolir aquest objectiu s’han de desenvolupar diferents actuacions, com ara:

·         Adoptar mesures de prevenció i accions per potenciar el consum sostenible

·         Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica a tots els municipis de Catalunya

·         Racionalitzar la planificació de les instal·lacions des del punt de vista de proximitat i suficiència

·         Incrementar l’eficiència de la recollida selectiva de les fraccions vidre, paper – cartró i envasos

·         Tractar la fracció resta per  a l’aprofitament de materials i reducció de la seva biodegradabilitat

·         Incrementar l’eficiència de les recollides selectives de totes les fraccions

·         Participació, dret a la informació, accions de comunicació i sensibilització 

Per tant, en aquesta nova etapa la deixalleria es consolida com una peça clau de la recollida selectiva, amb projecció de serveis per tot el conjunt de la població de Catalunya.