Territori

La Generalitat analitza les al·legacions rebudes al Pla d'actuació de protecció de l'ambient atmosfèric a l'àrea metropolitana de Barcelona

query_builder   7 febrer 2007 16:31

event_note Nota de premsa

La Generalitat analitza les al·legacions rebudes al Pla d'actuació de protecció de l'ambient atmosfèric a l'àrea metropolitana de Barcelona

Aquest matí s’ha reunit la Comissió Interdepartamental encarregada de la formulació del Pla d’actuació per restaurar i millorar la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana, coordinada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, i integrada també pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques; Salut; Innovació, Universitats i Empresa; i Interior i Relacions Institucionals, a més de l’ICAEN i l’ATM, per analitzar les al·legacions rebudes al Pla. El termini d’exposició pública per aprovar el Decret associat al Pla d’actuació d’acord amb la normativa de protecció de l’ambient atmosfèric va finalitzar el passat 31 de gener.

Els Departaments que integren la Comissió estudiaran, a partir d’ara, totes i cadascuna de les al·legacions, i trametrà els comentaris pertinents al Departament de Medi Ambient i Habitatge perquè comenci la tramitació del document a través de la seva assessoria jurídica, que ja disposarà de l’avaluació ambiental estratègica i de la memòria econòmica del Decret. Està previst que, a finals d’aquest semestre, el Pla quedi enllestit per a la seva possible aprovació per part del Govern.

Fins a aquest moment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha rebut 41 documents d’al·legació al Pla, que fan referència a 234 aspectes diferents.

Segons la tipologia dels al·legants, 13 corresponen a empreses i grups d’empreses, 9 a les administracions, 3 a grups ecologistes, 8 a particulars i 8 a d’altres (entitats, sindicats, partits polítics, associacions, etc.). La majoria d’aspectes (194) fan referència al capítol 3, és a dir, a mesures concretes del Pla, i, en especial, a les relacionades amb el transport (77), seguides de la indústria (53), i de la prevenció (30).

Les mesures que més vegades han estat citades per les al·legacions han estat, per aquest ordre: la reducció del límit de velocitat a les vies ràpides (10 al·legacions, és a dir, el 4,27% del total); les mesures sobre les activitats extractives (9 al·legacions, 3,84%); les accions sobre els vehicles pesants de les administracions públiques o subcontractats (7 al·legacions, 2,99%); i els plans de mobilitat als centres de treball i generadors de mobilitat (6 al·legacions, 2,56%).

El Pla d’actuació

El Pla d’actuació defineix en cinc capítols les zones de protecció especial, conformades per 40 municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat, definits pel Decret 266/2006, de 23 de maig, i inclou els mapes d’emissions i immissions d’aquestes zones, establint 77 mesures encaminades a reduir les emissions de contaminants que permetin restablir els nivells

de qualitat de l’aire. Aquesta figura legislativa fa referència a dos contaminants, el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), que en aquesta àrea de Catalunya són superiors als límits que fixa la normativa vigent de la Unió Europea per a la preservació de la salut humana i el medi ambient. El document preveu l’escenari a assolir l’any 2010 i planteja el seguiment d’aquestes mesures. Amb caràcter general, s’estima que la seva aplicació en el sector del transport terrestre comportarà un descens del 30% de les emissions, tant de diòxid de nitrogen com de PM10. Les mesures aplicades a l’Aeroport del Prat de Llobregat comportaran un descens del 20% de NO2, i, les aplicades al Port de Barcelona, del 20% de NO2 i el 10% de PM10. En els sectors de la indústria i l’energia, el descens serà del 27% del diòxid de nitrogen i del 29% de PM10.

Podeu consultar l’avantprojecte del Pla d’actuació a la pàgina web següent del Departament de Medi Ambient i Habitatge:

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/Avantprojecte_decret_226_06.jsp

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia