Agència de l'Habitatge de Catalunya

La Generalitat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat impulsen l'Eixample Nord

query_builder   13 octubre 2006 12:59

event_note Nota de premsa

La Generalitat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat impulsen l'Eixample Nord

La Generalitat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat cololaboraran en la urbanització de 150 hectàrees estratègicament situades a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Eixample Nord comportarà una inversió aproximada de 310 MEUR en el desenvolupament d'un àmbit que acollirà activitat econòmica, serveis, grans infraestructures i sòl per a prop de 3.500 habitatges dels quals una part rellevant seran protegits. Amb l'Eixample Nord es completarà la gran transformació urbanística de la Gran Via.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i president de l’Institut Català del Sòl, Joaquim Nadal, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, han signat aquest matí el conveni per al desenvolupament urbanístic del sector Eixample Nord mitjançant un consorci. Aquest estarà integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

La urbanització de l’Eixample Nord s’emmarca en el procés impulsat per la Generalitat de transformació dels sis kilòmetres de la Gran Via que duen des de l’aeroport del Prat fins a la ciutat de Barcelona. Un procés que s’inicia a la Plaça Ildefons Cerdà amb la Ciutat de la Jústícia, continua amb la Plaça Europa on s’ubicarà el futur parc empresarial i d’investigació biotecnològica, i finalitzarà al Prat amb l’Eixample Nord. Una transformació que inclou l’execució de grans infraestructures com el soterramenmt de la Gran Via, la perllongació de les línies de metro, la linia de ferrocarril del TAV i la seva futura estació.

Nou assentament urbanístic

El desenvolupament de l’Eixample Nord comportarà una transformació urbanística de primera magnitud per tractar-se d’una zona de gran potencialitat inserida en el conjunt de dinàmiques que caracteritzen la complexitat del sistema metropolità.

Es tracta d’una zona destinada a usos residencials, comercials, terciaris i d’activitats econòmiques situada al nord del nucli urbà del Prat de Llobregat on convergeixen les grans infraestructures de la zona: les carreteres C-31 (autovia de Castelldefels), C-32  (corredor del mediterrani), la pota sud de la ronda de Dalt que connecta amb l’aeroport de Barcelona, la futura línia 9 del metro i la prolongació de la línia 1, la línia del ferrocarril i la futura estació del TAV (tren d’alta velocitat) i el riu Llobregat.

La complexitat del desenvolupament del sector que inclou el cobriment de l’autovia de Castelldefels, l’acondicionament de la línia del metro, obres hidràuliques i tota la infraestructura interna del sector, fa que aquest s’hagi de desenvolupar  en diferents fases i es perllongui fins el 2015. Es preveu que les obres s’iniciïn a finals de l’any 2007 a la zona residencial situada a llevant i més propera al riu.

Característiques del sector

El creixement de l’Eixample Nord es vol que respongui als següents criteris:

         L’ordenació urbanística sostenible. Es parteix d’un model de ciutat compacte, contínua a l’existent amb densitats també altes, evitant l’aparició de tipologies unifamiliars que suposin un major consum de sòl, i on es tingui en compte l’aprofitament climàtic i l’eficiència energètica, posant especial atenció a la gestió del cicle de l’aigua. Cal dir que el desenvolupament del sector comportarà una generació important de sòl per a habitatge, una part rellevant del qual estarà sotmès a algun règim de protecció pública.

 Una diversitat d’usos i activitats compatibles amb la residencial, la qual també ha de comptar amb una diversitat d’oferta que estigui a l’abast de tots els ciutadans.

 Una mobilitat sostenible, on el transport públic sigui prioritari sobre el privat, on es faci un ús racional i proporcionat de l’espai públic i es fomentin els itineraris per vianants i bicicletes. Es vol definir una xarxa viària bàsica de cotxes i transport públic i una xarxa de bicicletes connectada als centres de treball, equipaments esportius i educatius, així com reconèixer un seguit de corredors peatonals i comercials.

Tasques del consorci

El consorci estarà integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, participat en un 50% per cadascun. Serà l’administració actuant i s’encarregarà de la redacció dels instruments de planejament, dels projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament del projecte. Així mateix durà a terme la redacció, tramitació i aprovació dels documents de gestió i l’execució de les obres.

Programa de sòl

L’Eixample Nord és una de les actuacions estratègiques del Programa de sòl 2005-2008 que executen els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i  de Medi Ambient i Habitatge a través de l’Institut Català del Sòl. Aquest programa suposarà una inversió global de 2.600 M€ en la creació de 6.000 hectàrees de sòl per a usos residencials i d’activitats econòmiques. Pel que fa a sòl industrial, es preveu la  urbanització de 3.600 hectàrees distribuïdes en 85 nous sectors amb capacitat per a generar uns 200.000 llocs de treball.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia