Agència Catalana de l'Aigua

L'àrea urbana de Girona tindrà un pla director de sanejament d'aigua

query_builder   19 gener 2006 16:59

event_note Nota de premsa

L'àrea urbana de Girona tindrà un pla director de sanejament d'aigua

El conseller Milà ha signat avui un conveni amb 10 municipis del Gironès per planificar i definir l’evacuació i els tractaments d’aigües residuals

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jaume Solà, i els alcaldes dels municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Salt, Sant Julià de Ramis, Bescanó, Vilablareix, Sarrià de Ter, Sant Gregori i Quart han signat aquest migdia un conveni que farà possible executar la primera fase del Pla director del sanejament en alta de l’àrea urbana de Girona.

Amb la signatura d’aquest conveni, aquests municipis del Gironès volen articular una resposta a les necessitats de definir nous mitjans de recollida i tractament de les aigües residuals del conjunt del sistema de sanejament del que serà la futura conurbació de Girona.

L’acord estableix que l’ACA i l’Ajuntament de Girona col•laboraran conjuntament en la definició de les instal•lacions del sistema de sanejament en alta que comprenen l’objecte i abast de la primera fase del Pla director. Aquest Pla s’elaborarà de conformitat amb el que estableix el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU), però exclourà les xarxes locals de clavegueram, les quals no formaran part d’aquest estudi. Així mateix, es duran a terme la valoració econòmica de les actuacions i la determinació dels agents que han de participar en el finançament de l’execució del Pla. L’ACA assumeix la totalitat de la despesa originada pels treballs de redacció de la primera fase del Pla director, fins a un màxim de 118.900 euros (IVA inclòs).

El Pla director permetrà en una primera fase definir i fixar les condicions de demanda, i establir i dimensionar el sistema d’eixos principals i infraestructures de sanejament que han de ser comuns a tots els municipis afectats. Precisament, aquest és un bon moment per avaluar els creixements urbanístics futurs dels municipis de la conurbació de Girona per poder reforçar els sistemes de recollida i transport de les aigües residuals que siguin necessaris.

En una segona fase, els ajuntaments implicats podran dissenyar la seva xarxa de sanejament en baixa a partir dels plantejaments establerts. L’Ajuntament de Girona i l’ACA podran assessorar tècnicament els municipis sobre aquest tema.

Redacció i seguiment

L’Ajuntament de Girona rep l’encàrrec dels altres ajuntaments signants de gestionar les tasques derivades de la contractació dels serveis que calguin per a l’execució dels treballs per confeccionar el Pla director. També s’encarregarà de coordinar-ne els treballs i de dirigir les comissions de seguiment.

Els treballs de redacció del Pla tindran una durada de 7 mesos, d’acord amb una diagnosi prèvia, definiran la tipologia del sistema bàsic existent, i analitzaran la xarxa i el sistema d’infraestructures de depuració. El Pla determinarà l’estat i el funcionament del sistema, estudiarà les alternatives, programarà les noves actuacions i en farà una valoració econòmica.

Estació Depuradora de Campdorà

El conveni s’ha signat a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Campdorà, que en aquests moments s’està ampliant. Aquesta ampliació, que representa una millora de capacitat hidràulica i una inversió de l’ACA de 12.184.858 euros, forma part de les propostes que definirà precisament el Pla director del sanejament de l’àrea metropolitana de Girona.

El sistema de sanejament de les aigües residuals de Girona amb la seva EDAR a Campdorà es va inaugurar l’any 1986. Inicialment, recollia les aigües residuals dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i posteriorment van connectar-s’hi les aigües residuals de Bescanó – sector Pla de Montfullà, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis i Vilablareix.

L’EDAR biològica va ser projectada per tractar un cabal de 40.000 m3/dia, i actualment és capaç de tractar un cabal màxim de 45.000 m3/dia com a conseqüència d’una ampliació amb un tractament fisicoquímic previ instal•lat l’any 1990. Malgrat aquesta ampliació, les limitacions obliguen a desguassar l’excés de cabal abans del tractament secundari directament al riu Ter amb el corresponent impacte ambiental que això suposa. Ara, amb la nova ampliació que s’està portant a terme, l’EDAR podrà tractar diàriament fins a 55.000 m3 i estarà ja preparada per rebre i depurar les noves necessitats del Pla.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia