L’Institut Català del Sòl ha adjudicat la construcció de tres promocions amb un total de 169 habitatges de lloguer dels quals 110 es destinaran a joves. Les promocions estan situades en els municipis de Barcelona, Berga, Granollers i Tordera i suposaran una inversió total de 10,42 M€.

Aquestes promocions s’inscriuen en el marc del Pla pel Dret a l’Habitatge 2004-2007, promogut per la Conselleria de Medi  Ambient i Habitatge. Aquest pla té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures entre les quals es troba l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasol.

Així mateix i seguint les directrius del pla, les promocions que s’acaben d’adjudicar compleixen amb els paràmetres de sostenibilitat, entre ells: estalvi energètic (energia solar pel preescalfament de l’aigua calenta, doble vidres, ...), ús sostenible de l’aigua (xarxa de pluvials separativa, mecanismes estalviadors d’aigua ...) i materials que faciliten la seva construcció i generen menys residus en cas de deconstrucció.

Barcelona – C/Doctor Joaquín Albarrán

48 habitatges de protecció oficial de lloguer per a joves, 12 places d’aparcament per a cotxes, 24 per a motos més un espai per a bicicletes.

Import d’adjudicació    3.186.748 € (sense IVA)

Empresa adjudicatària   Dragados SA

Final previst de l’obra         Segon trimestre de 2007

La promoció es construirà en un solar de fort desnivell situat al districte de les Corts, al nord de la Ronda de Dalt, en el C/Dr.Joaquín Albarán cantonada C/Ardena. El solar serà cedit per l’Ajuntament de Barcelona.

La promoció està distribuïda en 3 edificis situats de manera esglaonada per adaptar-se a la pendent del terreny que no superaran l’alçada de 3 plantes. Els blocs generaran alçades variades que permetran alliberar sol, cel i vistes a les façanes posteriors així com la col·locació d’uns espais verds al mig de cada bloc.

Hi haurà 41 habitatges d’un dormitori, dos d’ells adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i 7 habitatges de dos dormitoris. La superfície útil dels habitatges va dels 40 m2 del més petit als 51 m2 del més gran. Tots els habitatges tindran una terrassa exterior.

L’obra es basa en un projecte dels arquitectes Marta Bayona i Albert Valero.

Berga – C/Mossèn Espelt

39 habitatges de protecció oficial de lloguer per a joves, 29 places d’aparcament i local d’equipaments municipals.

Import d’adjudicació            2.550.000 € (sense IVA)

Empresa adjudicatària   Benito Arnó e Hijos SA

Final previst de l’obra         Segon trimestre de 2007

La promoció es construirà en un solar, cedit per l’ajuntament de Berga, situat en el carrer Mossèn Espelt cantonada carrer Harmonia, al final d’un tram llarg del casc antic. 

La promoció ha estat projectada per l’arquitecte Guillermo Müller i ocuparà un bloc de planta baixa més tres plantes pis. Hi ha un habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Hi haurà 27 habitatges d’un dormitori i 12 habitatges de dos. La superfície útil dels habitatges va dels 37 m2 del més petit als 50 m2 del més gran.

Granollers – Sector Z , primera fase

59 habitatges de protecció oficial de lloguer, 58 places d’aparcament i un local.

Import d’adjudicació            3.247.637 € (sense IVA)

Empresa adjudicatària   Construcciones Rubau SA

Final previst de l’obra         Primer trimestre de 2007

La promoció es construirà en una parcel·la del nou sector residencial el Sector Z promogut pel Consorci integrat per l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Català del Sòl. El solar està situat entre l’Avinguda de Marie Curie i els carrers Pla de Baix i Montserrat Roig.

La promoció ocuparà un bloc línial de planta baixa més 4 plantes pis i una planta soterrani on es situa l’aparcament. Hi haurà 56 habitatges de dos dormitoris i 3 habitatges d’un dormitori. La superfície útil dels habitatges va dels 40 m2 del més petit als 64 m2 del més gran. Dos dels habitatges estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

La promoció ha estat projectada per l’equip Seguí Arquitectura.

Tordera – Sant Jaume

23 habitatges de protecció oficial de lloguer per a joves i 26 places d’aparcament.

Import d’adjudicació    1.430.000 € (sense IVA)

Empresa adjudicatària   Benito Arnó e Hijos SA

Final previst de l’obra         Quart trimestre de 2006

La promoció es construirà en una parcel·la del nou sector residencial Sant Jaume promogut per l’Institut Català del Sòl.

La promoció ha sigut projectada pels arquitectes Carles Vinardell i Luis Alegre i ocuparà un bloc aïllat de planta baixa més dues plantes pis.

Hi haurà 16 habitatges d’un dormitori i 7 habitatges de dos. La superfície útil dels habitatges va dels 43 m2 del més petit als 73 m2 del més gran.