Agència Catalana de l'Aigua

L'ACA signa un conveni de collaboració per la gestió i el control dels recursos hídrics en la comarca de la Garrotxa

query_builder   22 març 2006 09:48

event_note Nota de premsa

L'ACA signa un conveni de collaboració per la gestió i el control dels recursos hídrics en la comarca de la Garrotxa

Aquest conveni preveu l’establiment d’un marc de cooperació sobre l’exercici de funcions relacionades amb les autoritzacions d’aigües subterrànies a la comarca de la Garrotxa

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jaume Solà, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Miquel Noguer, han signat un conveni de col•laboració per la gestió dels recursos hídrics a la comarca de la Garrotxa. Aquest acord permetrà, entre d’altres temes, incrementar el control del territori, especialment en la detecció d’extraccions d’aigua no legalitzades.

L’acord consistirà en l’intercanvi d’informació sobre actuacions pròpies que puguin incidir en els interessos comuns. Per això, l’ACA informarà el Consell Comarcal de la Garrotxa sobre les sol•licituds d’autorització d’investigació d’aigües subterrànies i de concessió d’aigües que es presentin a partir de la signatura del Conveni. Paral•lelament, l’ACA sol•licitarà els informes al Consell Comarcal de la Garrotxa durant la tramitació dels procediments de concessió i autorització previstos en la legislació d’aigües que es desenvolupin en la comarca de la Garrotxa.

Així mateix, el Consell Comarcal de la Garrotxa traspassarà als ajuntaments la informació que li lliuri l’ACA sobre les sol•licituds d’autorització d’investigació d’aigües subterrànies i de concessió d’aigües que els afectin, perquè puguin condicionar les llicències o executar altres actes de control preventiu d’obres, segons si l’actuació prevista pugui afectar el domini públic hidràulic o la zona de policia.

Concretament, les tasques que s’encomanen són les de vigilància i inspecció del domini públic hidràulic i dels aprofitaments i activitats que puguin afectar la zona de policia, l’aixecament d’actes i informes i la formulació de denúncies pels fets constatats als efectes de traslladar-los a l’ACA perquè iniciï les actuacions que s’escaiguin.

Control i inspecció

L’ACA encarrega al Consell Comarcal de la Garrotxa el control i la inspecció del nivell piezomètric i la determinació de la qualitat de les aigües subterrànies, així com de la recollida de les mostres d’aigües superficials de la conca del Fluvià i la Muga, amb especial atenció al seguiment de l’aqüífer i l’al•luvial volcànic, en els punts de control que fixaran per acord mutu.

Finalment, cal destacar que  l’ACA iniciarà una campanya de regularització administrativa d’aprofitaments hidràulics en la comarca de la Garrotxa, requerint la legalització de captacions o derivacions de les quals tingui coneixement. Així mateix, dispensarà suport tècnic i econòmic en els procediments que requereixi el Consell Comarcal per a l’establiment de perímetres de protecció de captacions d’aigua potable.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia