L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), organisme que depèn del Departament de Medi Ambient i Habitatge, manté les mesures de restricció d’usos de l’aigua a la fase d’excepcionalitat 1 a gairebé tot Catalunya, tret de la conca de la Garona i el sistema Siurana-Riudecanyes. Aquesta revisió es realitza cada quinze dies.

La situació hidrològica evoluciona cap a escenaris més pessimistes com a conseqüència de la reducció progressiva de les reserves i la manca d’aportacions, tal com era previsible atesa l’època de l’any. Aquesta situació és especialment preocupant a les conques dels rius Llobregat i Cardener, les reserves dels quals es troben al 25% de la seva capacitat màxima.

Amb aquesta preocupació, s’han consensuat un seguit d’actuacions amb les principals comunitats de regants dels rius Ter i Llobregat per aconseguir incrementar la disponibilitat de recursos. Així, amb les diferents Comunitats de Regants del riu Ter, s’ha acordat una reducció de les dotacions pactades a l’inici de la campanya de reg que permetrà incrementar la garantia d’abastament a la Regió Metropolitana de Barcelona en 12 hm3. Tanmateix, s’ha posat a disposició de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat un volum d’aigua procedent de les depuradores de Sant Feliu de Llobregat i del Baix Llobregat suficient, tant en quantitat com en qualitat, per complementar les seves necessitats agrícoles, després de la reducció de cabals pactada a les comissions de desembassaments celebrades amb les diferents seccions.

Malgrat tot, no està previst a curt termini la incursió en la fase II de mesures d’excepcionalitat previstes al Decret 93/2005.

El Decret 93/2005, de 17 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics, estableix tot un seguit de mesures per restringir l’ús de l’aigua en diversos àmbits i garantir l’aigua per a ús de boca. L’escenari d’excepcionalitat 1 estableix principalment un primer nivell de restriccions dels usos de l’aigua en els àmbits agrícoles i de producció hidroelèctrica, i per a diversos usos ornamentals i de reg de carrers i jardins.

Situació d’emergència a 49 poblacions

Així mateix, cal destacar que un total de 49 poblacions de Catalunya són en situació d’emergència i han sol•licitat l’actuació de l’ACA. Aquests municipis no poden abastir-se d’aigua per a consum domèstic, principalment perquè s’han assecat els pous o recursos subterranis que els subministren l’aigua per a ús de boca.