El Servei Meteorològic de Catalunya anuncia pluges molt intenses durant les pròximes hores

Davant la possible continuïtat de pluges molt intenses a Catalunya durant les pròximes  hores, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del Departament de Medi Ambient i Habitatge recorda un seguit de mesures preventives i consells per a la població:

1. Cal evitar acostar-se a les lleres ni que sigui per observar l’espectacularitat de les possibles avingudes, atès que el risc també és potencialment alt en zones aparentment segures.

2. Els ponts i altres infraestructures tampoc no garanteixen la plena seguretat, atès que una crescuda sobtada pot provocar una onada que els pot sobrepassar.

3. De vegades, la intenció de captar fotografies o enregistrar vídeos pot comportar no percebre l’alt risc de la situació.

4. Intentar creuar rieres o altres lleres amb vehicles, encara que siguin tot terreny, és una acció temerària per a qui condueix i les persones acompanyants. En la major part dels casos, evitar un gual inundable suposa un petit desviament de la ruta i una reduïda pèrdua de temps. Creuar una llera per una via de pas segura sempre surt a compte.

5. Així mateix, un vehicle arrossegat pot ser un element que obstaculitzi els desguassos dels ponts o les canalitzacions amb el consegüent risc per a terceres persones. Per tant, també es recomana evitar aparcar en lleres, i treure els vehicles que hi estiguin estacionats. Quan l’aigua té més de 40 cm d’alçada i discorre a més d’1 m/s de velocitat, tots els vehicles suren i, per tant, qui els condueix no els pot controlar.

6. No intenteu creuar a peu ni amb bicicleta carrers afectats per avingudes. El fet que el nivell de l’aigua pugui semblar baix no ha de fer-vos oblidar que la velocitat de l’avinguda pot ser suficient per fer-vos caure i ser arrossegats. A més, resulta del tot impossible veure-hi cap obstacle o els forats dels accessos a clavegueres que hagin perdut la tapa.

7. No intenteu treure els vehicles o d’altres pertinences d’aparcaments subterranis o de soterranis inundats mentre duri la tempesta; més val fer-ho abans.

8. Advertiu els ajuntaments de la presència de qualsevol objecte a dins les lleres que en cas de pluges pugui suposar un obstacle per al pas de l’aigua.

9. Feu servir sempre vies d’evacuació segures, i eviteu els punts baixos i les zones sense drenatge.

Cal recordar que el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) ha posat en marxa el Pla de prevenció INUNCAT davant d’aquest important episodi de pluges que s’ha produït especialment al litoral català i que s’espera que continuï durant les pròximes 48 hores. L’ACA col•labora amb el CECAT en aquesta tasca.