Catalunya té el 93% de la població de gall fer que hi ha a Espanya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb el Ministeri de Medi Ambient, ha organitzat les Jornades sobre la Gestió Forestal i el Maneig de l’Hàbitat del Gall Fer Pirinenc. Les jornades que se celebren a Sort reuneixen, des d’ahir i fins demà, els principals especialistes pirinencs i estatals del gall fer amb professionals dels diferents sectors administratius, econòmics i socials (oci-turisme, cinegètic, forestal...), ONG, etc. L’objectiu principal de les jornades és elaborar unes directrius de gestió del territori que permetin una compatibilització entre aquestes activitats i la conservació i recuperació del gall fer. 

Catalunya té un 93% dels galls fers pirinencs de l'Estat espanyol, i, per tant, hi té una responsabilitat i importància especials. El cens actual a Catalunya supera els 500 mascles, tot i que es manté un cert descens d’exemplars. Les poblacions de gall fer a Europa també estan minvant, sobretot al centre d'Europa i a la Gran Bretanya. Aquesta davallada generalitzada és menys marcada gràcies a les mesures de conservació, i per això és important buscar sistemes eficaços de gestió i compartir experiències entre diferents territoris a fi de determinar com se’n pot fer una gestió més eficaç. 

Els principals temes a tractar (amb grups de treball específics) són: 

1. La gestió forestal de l'estrat arbori

2. La gestió forestal de l'estrat arbustiu

3. Infraestructures forestals

4. Turisme i oci

5. Gestió cinegètica i depredació. 

* Adjuntem programa de les jornades