L’empresa Técnicas de Protección Ambiental SA (TPA) ha guanyat el concurs per gestionar la planta de tractament de frigorífics de la Generalitat de Catalunya els propers deu anys.La planta es va inaugurar el 1995 i, fins fa uns mesos, ha estat l’única de tot l’Estat. En aquests deu anys ha tractat més de 560.000 neveres, el que ha permès recuperar 27.500 tones de materials i evitar l’emissió de 100 tones de CFCs a l’atmosfera.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) és el titular del Centre de Tractament i Reciclatge de Frigorífics situat al municipi de Pont de Vilomara i Rocafort. Des de la seva posada en marxa, a mitjan del 1995, la planta ha estat gestionada per l’empresa TPA, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que ara ha tornat a guanyar el concurs públic per gestionar-la els propers deu anys.

Els frigorífics fora d’ús a Catalunya s’estima en 240.000, segons dades del Ministeri de Medi Ambient. El Centre de Tractament i Reciclatge de Frigorífics té dues línies de reciclatge i va tractar 87.200 unitats l’any passat, el que representa el 35% dels frigorífics fora d’ús. Dels aparells tractats, el 97% procedeixen de Catalunya, i el 3% prové de la resta de l’Estat i d’Andorra.

La planta té capacitat per tractar 125.000 neveres i congeladors, i 12.000 aparells d’aire condicional a l’any, xifres que es preveu assolir gràcies a l’entrada en vigor del nou decret sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Frigorífics i aparells d’aire condicionat    

Amb el nou contracte amb TPA, a més de frigorífics, el centre també tractarà aparells d’aire condicionat que contenen CFCs i altres gasos destructors de la capa d’ozó.

A més, la planta s’ha de coordinar amb els nous sistemes de recollida d’aparells elèctrics fora d’ús que es desplegaran a Catalunya en aplicació del Real Decret 208/2005 sobre els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), i que obliga al tractament i reciclatge d’aquests aparells. Fins ara, l’ARC assumia el cost del tractament de les neveres domèstiques, mentre que eren les empreses que se’n desfeien qui havien de pagar les d’origen industrial. Amb el nou decret, són els fabricants dels aparells qui han de finançar el cost de la seva gestió com a residus.

L’estalvi: 27.500 tones de materials recuperats des del 1995

La Llei catalana de gestió de residus, aprovada el 1993, definia cert tipus de residus que, pel seu potencial d’impacte ambiental, havien de ser tractats en plantes de titularitat de la Generalitat: els frigorífics i altres aparells que contenen CFCs estaven entre ells. Així, a mitjan de 1995 s’inaugura el Centre de Tractament i Reciclatge de Firgorífics al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, sent la primera planta d’aquestes característiques de tot l’Estat i, fins fa uns mesos, l’única en funcionament.

La planta original, amb capacitat per tractar 50.000 aparells a l’any, es va saturar i, l’octubre del 2003, s’inaugurà el nou centre amb una capacitat de tractament de 125.000 frigorífics.

Des de la seva entrada en funcionament fa més de deu anys, ha tractat més de 560.000 aparells, als quals se’ls ha extret els CFCs i altres gasos, tant del circuit de refrigeració com de les escumes aïllants, per tractar-los adequadament. Gràcies a això, s’ha evitat l’emissió de 100 tones de CFCs a l’atmosfera.

A més, se n’ha valoritzat la major part dels materials (metalls i plàstics). L’únic material de les neveres que encara no es recupera és el poliuretà que forma el material aïllant dels frigorífics i representa aproximadament el 10,5% del pes d’aquests aparells. En aquests moments, s’estan estudiant possibles vies d’aprofitament com, per exemple, la fabricació de panells aïllants o possibles aprofitaments energètics.