Agència de l'Habitatge de Catalunya

El conseller Salvador Milà proposa un Pacte nacional per al dret a l'habitatge en la presentació de l'esborrany de la nova Llei

query_builder   24 octubre 2005 17:50

event_note Nota de premsa

El conseller Salvador Milà proposa un Pacte nacional per al dret a l'habitatge en la presentació de l'esborrany de la nova Llei

La garantia de qualitat i el dret a accedir a un habitatge, eixos de la Llei del dret a l’habitatgeLa futura Llei afronta noves realitats en matèria d’habitatge, com ara l’assetjament immobiliari i la sobreocupació Es crearà un Registre Únic de Sollicitants d’Habitatges Protegits a Catalunya

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha presentat aquest matí l’esborrany de l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge davant de més de 600 representants del sector empresarial de la promoció i construcció d’habitatge privat, promotors públics, fundacions, cooperatives, administracions locals, representants del món local, sindicats i altres entitats cíviques. La futura Llei permet afrontar, de manera global i per primera vegada, tots aquells aspectes que garanteixin l’accés a l’habitatge, com ara la construcció, promoció, gestió, habitabilitat, conservació i rehabilitació, i les garanties als consumidors. Així mateix, crea un Registre Únic de Sol•licitants més transparent i eficaç per als habitatges protegits. Però, com a eix més visible de la Llei, destaca la definició dels criteris de qualitat de tots els habitatges de Catalunya, ja que permet incorporar aspectes innovadors que reflecteixen la realitat social com l’assetjament immobiliari, la subocupació i la sobreocupació dels habitatges, o la degradació física dels habitatges.

Per al conseller Milà, la discussió oberta i participativa de la Llei ha de ser la base d’un Pacte nacional per al dret a l’habitatge que ha de comptar amb la participació de tots els agents interessats. Així, a partir d’avui, l’esborrany de l’Avantprojecte de llei inicia un període d’informació pública paral•lel a la seva tramitació interdepartamental. Després, haurà de ser aprovat pel Govern i iniciarà els tràmits parlamentaris durant el primer trimestre de 2006.

Garantia de la qualitat dels habitatges

La futura Llei defineix i recull millor els avenços en la protecció del consumidor que en els darrers anys ha anat incorporant la legislació, tant la de consum com la d’edificació i de la propietat. Com a fet destacable, incorpora el concepte de qualitat dels habitatges. La qualitat és definida pels requisits d’habitabilitat, funcionalitat i seguretat dels habitatges i els nivells superiors de qualitat. Així mateix, estableix criteris de sostenibilitat social i ambiental i d’ecoeficiència en el procés d’edificació, i para una atenció especial en la conservació i rehabilitació del parc immobiliari. De fet, el foment de la conservació i la rehabilitació dels habitatges és una prioritat del Govern. Per això, s’establirà un control periòdic de l’estat dels edificis, que serà obligatori i es durà a terme d’acord amb la vida de l’edifici i la seva antiguitat.

A més, crearà un Registre, de moment voluntari, dels Agents de la Transacció Immobiliària. Aquest Registre, en què intervindran tant l’Administració com els agents, té l’objectiu de garantir que els professionals que s’hi dediquen tinguin coneixements, respectin les normes deontològiques i se sotmetin, si s’escau, a l’arbitratge del Registre mateix. Aquest Registre ha de funcionar com a garantia de responsabilitat davant el consumidor.

Assetjament immobiliari, sobreocupació i subocupació dels habitatges i els infrahabitatges

El fet d’aplicar les mesures que garanteixin la qualitat dels habitatges, en especial el deure de conservació i rehabilitació, i també el treball conjunt de les administracions autonòmica i local, poden evitar la degradació física dels edificis, la guetització i l’assetjament immobiliari, l’anomenat mobbing.

La futura Llei defineix tant la subocupació com la sobreocupació dels habitatges. Així, la Generalitat fomentarà que els habitatges desocupats permanentment s’incorporin al mercat immobiliari mitjançant diferents fórmules que preveu el Pla per al dret a l’habitatge, com ara el lloguer social. Pel que fa a la sobreocupació, l’Administració impulsarà polítiques de control i inspecció per evitar-la, però per resoldre aquesta situació “cal donar alternatives en forma d’habitatges assequibles”, segons el conseller Milà.

A més, la Llei posa les bases per evitar que els immobles que no disposen de la cèdula d’habitabilitat, i que no poden obtenir-la tot i les obres de rehabilitació, siguin venuts o llogats com a habitatges. Aquests són els anomenats infrahabitatges.

El Registre Únic de Sol•licitants

Un dels aspectes innovadors d’aquesta Llei és la creació d’un Registre Únic de Sol•licitants de l’Habitatge Protegit a Catalunya. El Registre evitarà confusions a la ciutadania, ja que aquest Registre serà únic per a tots els habitatges de protecció oficial que es construeixin en la totalitat del territori català.

Aquest Registre permetrà dotar de transparència, control i eficàcia el procés d’adjudicació de l’habitatge protegit a fi de promoure la diversitat i la barreja socials, així com lluitar contra l’exclusió social. Aquest Registre establirà els criteris d’adjudicació i prioritzarà el criteri del sorteig sobre el de baremació, ja que l’accés a l’habitatge és un problema generalitzat.

El Registre proporcionarà informació a les administracions sobre les necessitats reals d’habitatge amb protecció i la distribució territorial per poder planificar les seves actuacions. A més, permetrà donar informació als usuaris del parc existent d’habitatges amb protecció oficial i sobre els diferents sorteigs que es realitzin.

El conseller Milà ha anunciat que, paral•lelament al procés de tramitació parlamentària de la Llei, una comissió participada per promotors privats, públics i socials i els ens locals iniciarà els treballs del reglament d’aquest Registre Únic de Sol•licitants.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia