Territori

El conseller Salvador Milà inaugura dues installacions de gestió de residus a l'Aldea

query_builder   24 març 2006 18:50

event_note Nota de premsa

El conseller Salvador Milà inaugura dues installacions de gestió de residus a l'Aldea

La planta de transferència de residus municipals dóna servei a tota la comarca i permet reduir les despeses de transport de la brossa.La nova deixalleria serà la sisena de la comarca del Baix Ebre.L’ARC ha finançat el cost de les obres (1.031.800€) mitjançant Fons de Cohesió de la Unió Europea (80%) i fons propis (20%).

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha inaugurat aquesta tarda una deixalleria i una planta de transferència de residus municipals a l’Aldea, acompanyat de alcalde de l’Aldea, Daniel Andreu, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Ferran Bel, el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de les Terres de l’Ebre, Víctor Gimeno, el gerent de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Manel Hernández, i el delegat del Govern de la Generalitat a Terres d’Ebre, Lluís Salvador.

El centre de recollida i transferència de residus municipals és una instal•lació intermèdia entre els llocs de recollida i les plantes de gestió de residus, i té la funció de reduir els costos de transport, que s’han vist incrementats com a conseqüència del tancament del dipòsit de l’Aldea, que l’any passat va arribar al màxim de la seva capacitat. A partir de llavors, la brossa dels municipis del Baix Ebre que no es recull selectivament s’envia al dipòsit de Tivissa, a Ribera d’Ebre, d’acord amb el definit al Pla d’Acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012.

La deixalleria és una instal•lació on els ciutadans poden portar aquells residus que no tenen un sistema de recollida selectiva propi i que, o bé es poden reciclar (trastos vells, teixits, sabates, restes de poda...) o bé necessiten d’un tractament especial per reduir el seu impacte ambiental (bateries, fluorescents, pintures i disolvents, olis minerals...).

Les dues instal•lacions s’ubiquen al recinte de l’antic dipòsit controlat de l’Aldea, que tot just ha iniciat els treballs de clausura, desgasificació i restauració paisatgística, que finança l’ARC amb més d’un milió d’euros.

El Pla d’acció de residus municipals i altres actuacions a la comarca

Prevenció i recollida selectiva. El Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya 2005-2012, presentat l’octubre passat, prioritza la prevenció i la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, que haurà d’implantar-se en tots els municipis catalans al llarg dels propers anys. El Pla defineix els següents objectius de recuperació i reciclatge per al 2012: 75% de paper i vidre, 55% de matèria orgànica i 25% d’envasos lleugers. El 2004, la recollida selectiva al Baix Ebre era del 13%, un percentatge inferior a la mitjana catalana (25,6%).

La planta de transferència i la deixalleria inaugurades avui a l’Aldea formen part de tot un projecte de millora de gestió de la brossa a la comarca, que es va acordar en un conveni de col•laboració signat el juliol passat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ARC. Segons aquest conveni, l’ARC finança amb 30.000€ l’elaboració d’un pla d’acció comarcal que ha de definir les actuacions i instal•lacions necessàries per donar compliment als objectius de recollida selectiva i recuperació del Pla d’acció català.

L’ARC també finança amb 27.500€ un altre estudi sobre la recollida selectiva mancomunada, i contribuirà al finançament dels nous equipaments de recollida que caldrà adquirir per desplegar la recollida selectiva a la comarca. En aquest sentit, el pressupost és de gairebé 2.400.000€, que seran aportats per l’ARC (el 80% a través de Fons de Cohesió, i el 20% amb fons propis).

Equilibri territorial. El Pla d’acció divideix Catalunya en set zones i 28 subzones per planificar les infraestructures de gestió de residus. L’objectiu és que aquests set territoris siguin autosuficients pel que fa al tractament de les escombraries generades pels seus habitants. D’aquesta manera, es redueixen els transports de residus de llarg recorregut i s’acaba amb la necessitat de grans infraestructures que han d’assumir la brossa de diverses zones.

El Baix Ebre forma part de la zona de Terres de l’Ebre i forma una subzona juntament amb les comarques del Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Per tractar els residus d’aquestes comarques el Pla d’acció preveu una planta de compostatge (pendent d’ubicació), una de tractament de resta* i voluminosos, que es construirà a Tivissa, i un dipòsit controlat, que ja està en funcionament, a Tivissa.

Aliança amb els ens locals. La implantació del Pla d’acció es fonamenta en la col•laboració estreta entre ajuntaments i Generalitat. En aquest sentit, ja s’han signat més de 24 convenis amb ens locals d’arreu de Catalunya, on viuen prop de 6 milions de persones. El conveni signat el juliol passat entre l’ARC i el consell comarcal del Baix Ebre és un d’ells.

A aquesta xifra cal afegir 8 convenis més en tramitació, que afecten poc més de 500.000 persones. En total, 6,5 milions de persones, més del 90% de la població de Catalunya, han iniciat el procés de gestionar els seus residus de manera més sostenible, amb la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica i el tractament de la resta.

* El Pla d’acció imposa el tractament de la resta, que és la bossa d’escombraries barrejades que conté tot allò que no s’ha recollit selectivament. La resta conté paper, vidre, plàstic, metalls i matèria orgànica que, si es trien en plantes específiques, es poden reaprofitar. A les plantes de tractament de resta es recuperen materials que tornen a entrar en el mercat.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia