El Consorci de Gestió de Residus del Segrià i l'Agència de Residus de Catalunya estableixen el nou model de gestió dels residus municipals

La millora d'infraestructures existents i la creació de noves instalolacions suposen una inversió de més de 25 milions d'euros

Es construiran dues noves plantes i es duran a terme millores a dues instalolacions ja existents

Les instalolacions previstes doten el Segrià d'una solució global en la gestió de residus municipals

La comarca del Segrià aplicarà el model de gestió dels residus municipals, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i que s’ha presentat aquesta tarda al Consell d’alcaldes i alcaldesses, a la seu del Consell Comarcal. L’acte l’ha presidit el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, acompanyat per la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català; pel delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Jaume Gilabert; pel president del Consell Comarcal del Segrià, Gonçal Serrate, i la regidora de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida, Mercè Rivadulla.

Els trets essencials del nou model es basen en incrementar la prevenció, impulsar la recollida selectiva de tots els residus, i tractar la resta (el rebuig que no es recull selectivament) per tal de recuperar-ne el màxim i reduïr la que es destina a dipòsit controlat. Per tant, tractar el 100% dels residus generats.

Al Segrià, la millora d’instal•lacions existents i la creació de noves suposen una inversió total de 25.024.399 euros, que assumeix l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El conjunt d’actuacions previstes s’executarà en un termini de 3 anys i forma part del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2005 – 2012.

La planificació d’instal•lacions relacionades amb els residus té en compte el principi de proximitat i suficiència, per garantir la proximitat de la disposició, assegurar que l’ús dels recursos i els seus impactes no superin la capacitat del territori, reduir la disposició, incrementar la reutlització i minimitzar els materials perillosos.

Instal•lacions de tractament

El pla d’infraestructures necessari per desplegar el nou model de gestió dels residus implica construir una nova planta de tractament de la resta i una nova instal•lació de voluminosos (mobles i electrodomèstics de mides grans), totes dues a la localitat de Montoliu. Així mateix, es duran a terme millores a la planta de compostatge que s’ubica a la mateixa localitat. Pel que fa al dipòsit controlat, es faran millores a la planta de lixiviats (líquids resultants) de Montoliu, per tal de reduir el seu impacte ambiental.

Una planta de fracció resta té un objectiu doble: d’una banda, reduir la quantitat de residus que es dipositen als dipòsits controlats i, de l’altra, recuperar el màxim de materials que hi arriben. Al Segrià, la nova planta de fracció resta tindrà una capacitat de tractament de 68.000 tones/any.

Una instal•lació de voluminosos classifica els residus que li arriben i els distribueix a d’altres centres. També els tracta, per exemple, triturant la fusta dels mobles. La seva capacitat serà de 1.500 tones/any.