Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Pla estatal de l'habitatge aprovat avui recull les recomanacions de la Generalitat

ACatalunya els habitatges per a l'emancipació de joves tindran fins a 45 m2 de superfície útil

query_builder   1 juliol 2005 12:37

event_note Nota de premsa

El Pla estatal de l'habitatge aprovat avui recull les recomanacions de la Generalitat

ACatalunya els habitatges per a l'emancipació de joves tindran fins a 45 m2 de superfície útil

El Reial decret que aprova avui el Consell de Ministres recull la majoria de línies d’ajuts establertes en el Pla per al dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, la regulació del qual es va establir en els decrets 454/2004 i 455/2004, ambdós de 14 de desembre de 2004. Des de la Generalitat de Catalunya agraïm al Ministerio de Vivienda l’intens procés participatiu endegat en els darrers mesos que ha permès que les comunitats autònomes i els agents socials hagin pogut intervenir activament en la redacció del Decret.

Els aspectes més destacats que recull el Pla estatal 2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, són els següents:

1. La figura de l’habitatge a preu concertat en venda, creada per la Generalitat amb aquest mateix nom en el Decret 454/2004. A aquests habitatges podran accedir els ciutadans amb ingressos familiars de fins a 6,5 vegades l’IPREM, mentre que per accedir als habitatges amb protecció oficial de règim general es manté el llindar d’ingressos en 5,5 vegades l’IPREM, i en els de règim especial, 2,5 vegades l’IPREM.

2. Les promocions per al lloguer mantenen la possibilitat de vincular-se a aquest règim durant un període mínim de 10 o 25 anys, i s’accepta que puguin ser llogaters les societats sense ànim de lucre per destinar els habitatges a col•lectius amb dificultats especials d’accés a un habitatge. S’incrementen els preus màxims de referència per poder sol•licitar finançament i les subvencions als promotors.

3. S’incrementen de forma substancial els preus màxims de venda dels habitatges protegits en les seves diverses modalitats, cosa que haurà de permetre incrementar-ne l’oferta a Catalunya on, amb els darrers preus existents, els promotors es trobaven amb dificultats serioses per promoure aquests tipus d’habitatges:

. el preu bàsic s’incrementa en un 3% sobre el preu vigent actualment,

. i, sobre aquest preu base, s’apliquen dos tipus de coeficients: un segons la tipologia d’habitatges protegits, i un altre per zones geogràfiques.

D’acord amb aquests coeficients, resulta una taula de preus màxims de venda, per metre quadrat de superfície útil, segons la tipologia d’habitatge protegit i la zona geogràfica on s’ubica:

 HPO règim especial HP règim general HP preu concertat H

lliure de

segona mà

Zona A 1.557,22 1.779,68 2.377,54 2.113,37

Zona B 1.265,24 1.445,99 1.626,74 1.557,22

Zona C 1.119,25 1.279,15 1.439,04 1.334,76

Zona D 973,26 1.112,30 1.251,34 1.112,30

Els increments resultants són de l’ordre d’una mitjana del 34%, per al règim especial; del 15%, per al règim general; i del 20%, per a l’habitatge lliure de segona mà. Cal recordar que es tracta de preus màxims. Aquests preus permetran una major viabilitat de les promocions d’habitatge protegit i l’ampliació de les reserves de l’habitatge protegit previstes per la Llei 10/2004, que reforma la llei d’urbanisme per afavorir l’accés a l’habitatge.

4. S’amplien els terminis d’amortització dels préstecs a promotors i adquirents d’habitatges fins a 25 anys. Aquesta ampliació facilitarà que els adquirents puguin fer front a les quotes.

5. Les subsidiacions, és a dir, les reduccions de les quotes dels préstecs convinguts, es determinen en una quantia fixa per cada 10.000 € de préstec.

6. Les subvencions per a la compra d’habitatge (ajuda econòmica a l’entrada) s’estableixen en quanties fixes, que varien en funció de la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge:

   Famílies nombroses Circumstàncies especials (*)

Zones General Joves amb 3 fills amb 4 fills amb 5 o més fills

Fins a 2,5 v IPREM         

Zona A 8.000 € 11.000 € 11.000 € 11.600 € 12.200 € 8.900 €

Zona B 7.550 € 10.550 € 10.550 € 11.150 € 11.750 € 8.450 €

Zona C 7.300 € 10.300 € 10.300 € 10.900 € 11.500 € 8.200 €

Zona D 7.000 € 10.000 € 10.000 € 10.600 € 11.200 € 7.900 €

Entre 2,5 i 3,5 v IPREM   

Zona A 5.000 € 8.000 € 8.000 € 8.600 € 9.200 € 5.900 €

Zona B 4.550 € 7.550 € 7.550 € 8.150 € 8.750 € 5.450 €

Zona C 4.300 € 7.300 € 7.300 € 7.900 € 8.500 € 5.200 €

Zona D 4.000 € 7.000 € 7.000 € 7.600 € 8.200 € 4.900 €

(*) Circumstàncies especials

Famílies monoparentals

Famílies amb algun membre amb discapacitat

Famílies amb alguna persona al seu càrrec major de 65 anys

Famílies amb algun membre víctima de la violència de gènere, terrorista o en situació o risc d’exclusió social.

9. Recull la creació de registres de sol•licitants d’habitatge protegit, on s’haurà d’estar inscrit per accedir als habitatges protegits tant en primera com en segona o ulteriors  transmissions. La Generalitat de Catalunya està constituint aquest registre a través d’ADIGSA.

10. Recull el concepte de durada del règim jurídic de protecció durant tota la vida útil dels habitatges. Durant el període de qualificació, els habitatges hauran de mantenir preus limitats, i s’establiran drets d’adquisició preferent per part de les administracions públiques. Al Decret 454/2004, la Generalitat va establir un termini de 90 anys.

11. Estableix ajuts per a la creació de finestretes úniques d’atenció als ciutadans en matèria d’habitatge, en la mateixa línia de les oficines locals d’habitatge que la Generalitat està convenint amb ajuntaments i comarques.

12. Augmenta els ajuts als habitatges d’emancipació per a joves, que podran tenir una superfície útil de fins a 45 m2. Actualment, l’INCASOL i altres promotors públics i privats construeixen milers d’habitatges per a joves, amb una superfície útil al voltant de 40 m2.

13. Preveu nous ajuts per fomentar tant la qualitat com la innovació i la sostenibilitat de l’habitatge protegit, en la línia del Pla per al dret a l’habitatge.

14. Manté els ajuts del Pla de xoc a la rehabilitació destinada al lloguer.

A partir d’aquest Decret, la Generalitat confia en:

a) un nou conveni bilateral que reflecteixi els forts augments de promoció d’habitatge protegit  previstos per la Generalitat, especialment en les figures de lloguer;

b)  l’augment de les dotacions a les polítiques d’habitatge.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia