Territori

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa revisa el seu Pla especial

El nou document actualitza i millora el Pla especial de 1994 per donar resposta als nous reptes de gestió

query_builder   19 març 2007 14:02

event_note Nota de premsa

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa revisa el seu Pla especial

El nou document actualitza i millora el Pla especial de 1994 per donar resposta als nous reptes de gestió

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l'anunci d'informació pública del Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest document és la revisió del Pla especial actualment vigent, que serà substituït pel nou pla quan, d’aquí a uns mesos, finalitzi la seva tramitació amb l’aprovació del Govern de la Generalitat. 

La tramitació formal del document de revisió del Pla especial, que s’inicia amb l'aprovació inicial de la Junta de Protecció, arriba després d’un procés que va començar el maig de 2004. La Junta va aprovar el document Bases, objectius i directrius per a la revisió del Pla especial, que ha donat lloc al document que avui surt a informació pública. El document publicat avui ha passat per un procés de consultes prèviesals ens locals, a les altres administracions que actuen en el Parc i a les entitats representatives dels principals sectors econòmics i socials interessats. 

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, creat l’any 1982 per Llei del Parlament de Catalunya, comprèn un territori d’11 municipis i assolirà, amb les ampliacions que es troben en tramitació, el llindar de les 15.300 ha. Aquest àmbit conté, a més, importants nuclis urbans i àrees d’intensa activitat econòmica, circumstància que el converteix en un exemple singular d’àrea protegida amb un alt grau d’humanització.   

El Pla especial és un instrument fonamental per a l’ordenació d’aquest territori amb l’objectiu d’assolir la conservació dels valors qualificats del Parc d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants. 

Tot i que l’actual Pla especial no va ser aprovat fins al 1994, la seva elaboració es va produir l’any 1987. Des d’aquell any, els nivells d’informació, l’experiència de gestió, la cartografia, el marc legal, els planejaments municipals i, en general, l’entorn socioeconòmic en l’àmbit comarcal han evolucionat considerablement, i per això avui es plantegen nous reptes de gestió. D’altra banda, la necessitat d’atendre nous requeriments com la integració del Parc en la xarxa europea Natura 2000,l’obtenció de la Carta europea del turisme sostenible als espais protegits, la implantació del Conveni europeu del paisatge, o els reptes decisius plantejats en el món agrari són algunes de les raons que fan necessària l’elaboració d’aquest nou pla. 

En aquest context, el nou Pla vol actualitzar i millorar la planificació del Parc Natural com a peça bàsica de l’ordenació del seu territori, però amb la voluntat de coexistir i complementar-se amb altres figures de planejament com els plans d’ordenació urbanística municipal, que han d’incorporar en les seves determinacions, el futur Pla director territorial o el Pla d’espais d’interès natural. Alguns dels grans objectius del Pla especial són l’aprofundiment en la protecció del patrimoni geològic, la conservació i ús sostenible de la biodiversitat i la qualitat dels paisatges en congruència amb un desenvolupament rural basat en la qualitat i la millora ambiental i amb un model turístic que assumeix els principis de la Carta europea del turisme sostenible 

 D’aquesta manera, per primera vegada, s’estableixen tres àrees d’influència més enllà dels límits del Parc per qüestions hidrològiques, connectivitat ecològica i risc d’incendi forestal. També el paisatge adquireix un paper especialment rellevant en la planificació i gestió del Parc en definir-se 23 unitats paisatgístiques que permeten adaptar-la, molt acuradament, a les característiques peculiars de la diversitat d’indrets que en conformen el territori. 

Aquesta estructura bàsica es complementa amb la definició d’una zonificació que, a banda de la consideració detallada de la diversitat dels espais agrícoles i forestals, té especialment en compte les zones d’alt valor ecològic. Algunes d’aquestes zones són les riberes fluvials,  els espais periurbans, zones específiques com els paratges de la Moixina, el Bosc de Tosca o Batet, i les reserves naturals i altres espais d’alt interès per les seves especificitats com, per exemple, la cinglera basàltica de Castellfollit. 

El Pla incorpora les ampliacions, les tres noves reserves naturals parcials i la concreció  topogràfica dels nous límits del Parc Natural i de les reserves naturals continguts en el decret que es tramita de manera simultània i independent del Pla especial, el qual ja ha estat sotmès també a informació pública en el transcurs del mes de gener d’enguany. 

El tràmit d’informació pública del Pla especial, que és de 2 mesos a partir de demà, obre el període de presentació d’al·legacions i comporta, així mateix, l’audiència als ens locals amb competències en el territori del Parc Natural i la recollida d’informes de les administracions i altres organismes interessats.

 La documentació es pot consultar a la seu de la Direcció General del Medi Natural, a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i a les dependències del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. També es pot consultar a la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge  http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/participacio_publica/zona_volcanica_garrotxa.jsp?ComponentID=124075&SourcePageID=5391#1

 Durant aquesta etapa el Parc Natural disposarà d’una exposició de suport, de la qual disposaran també tots els ajuntaments, i d’un servei d’atenció personalitzada de caràcter itinerant per tal d’atendre in situ les consultes particulars. Per accedir a aquest servei només cal concertar lloc, dia i hora trucant a les oficines del Parc Natural.

 Posteriorment, es procedirà a la introducció, si escau, de les esmenes i modificacions pertinents i a l’aprovació provisional del Pla per la Junta de Protecció. L’aprovació definitiva correspon al Govern de la Generalitat.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia