El secretari d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, i l’alcalde de Campdevànol, Ferran Martínez, han signat avui dos convenis d’habitatge. El primer conveni permetrà la construcció de 25 habitatges de lloguer per a gent gran i el segon subvencionarà la instal•lació d’ascensors al municipi.

Nous habitatges de lloguer per a gent gran

Els nous habitatges situats al passeig del riu Freser, entre l’antic escorxador i el nou CAP (Centre d’Atenció Primària), seran de lloguer assistit per a gent gran amb residència habitual i permanent a Campdevànol. L’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya participaran en la definició dels criteris d’adjudicació.

 En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament cedeix la finca i la Direcció General d’Habitatge, mitjançant l’Institut Català del Sòl, hi construirà els habitatges. L’Ajuntament assumirà també el pagament de tots els impostos i les taxes municipals que puguin derivar-se de la construcció de les edificacions.

 Els nous habitatges incorporaran els criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en els edificis que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat.

En aquesta actuació es preveu construir també un local de 270 m2 que es destinarà a equipament municipal.

Actuacions per a la instal•lació d’ascensors

Un total de cent habitatges del barri de l’Estació es beneficiaran del conveni signat avui que suposa un increment del 10% de la subvenció de les obres d’instal•lació d’ascensors. En total, es tracta de 10 blocs situats a la plaça de Melcior Vaquer, avinguda i plaça de l’Estació i carrer de Sant Llorenç.

Aquest conveni vol delimitar àmbits d’actuacions de rehabilitació d’especial interès per als ajuntaments i de caràcter excepcional a causa de les especials situacions socioeconòmiques de qui ocupa els habitatges. La signatura suposa incrementar un 10% la subvenció bàsica que ha sol•licitat cada una de les comunitats de veïns. La subvenció bàsica s’estableix en un 45% del pressupost, amb un màxim de 5.500 euros per habitatge o local.

L’Ajuntament impulsarà els acords necessaris amb les persones titulars i ocupants dels habitatges on es fan les obres de rehabilitació, i farà el seguiment i la coordinació de les actuacions.

Per la seva banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge tramitarà i resoldrà les sol•licituds d’ajuts de les obres de rehabilitació, i les incrementarà en un 10% sobre els ajuts ja concedits. També tramitarà una subvenció addicional per cobrir el cost dels projectes i la direcció d’obres.

Es constituirà una comissió de seguiment de les actuacions de rehabilitació i de l’execució de les obres previstes que avaluarà anualment el compliment de les fases d’execució previstes.