El secretari d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, i l’alcalde de Gelida, Francesc Rosell, han signat avui el conveni per a la construcció de 43 habitatges de protecció oficial, aparcaments i locals al municipi de Gelida (Alt Penedès).

Els nous habitatges seran de lloguer per a joves amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball en aquest municipi i serviran per facilitar-ne l’emancipació mitjançant l’oferta d’habitatges amb un lloguer assequible. L’Ajuntament de Gelida i la Generalitat de Catalunya participaran en la definició dels criteris d’adjudicació.

 L’Ajuntament de Gelida cedeix el terreny i la Direcció General d’Habitatge, a través de l’Institut Català del Sòl, construirà aquests habitatges en una finca situada al Barri de Sant Salvador. La Direcció General d’Habitatge cedirà un local d’uns 200 m2 a l’Ajuntament per destinar-lo a equipament municipal.

Aquest és el segon conveni que la Direcció General d’Habitatge ha signat amb l’Ajuntament de Gelida. El maig de 2004 van signar un conveni per construir 20 habitatges amb protecció oficial al sector de la Fanga. L’Ajuntament té previst fer una tercera cessió de sòl per promoure la construcció de més habitatges durant l’actual legislatura. En total, es construiran al municipi de Gelida 100 habitatges nous amb protecció oficial.

Els nous habitatges incorporaran els criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en els edificis que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat.