Agència Catalana de l'Aigua

Cololaboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell per al desplegament dels recursos de sanejament al municipi

query_builder   25 octubre 2006 17:01

event_note Nota de premsa

Cololaboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Sabadell per al desplegament dels recursos de sanejament al municipi

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Manuel Hernández, i l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, han signat un conveni de cololaboració per gestionar els recursos hídrics al municipi de Sabadell i per dur a terme l'ampliació i l'eliminació de nutrients de l'estació depuradora de Riu-sec (2a fase) i la finalització de la xarxa de cololectors del sistema que es preveu en el programa PSARU 2005.

Aigües Ter-Llobregat ha signat amb l'Ajuntament de Sabadell un protocol d'intencions per integrar el dipòsit de Can Llong a la xarxa regional d'abastament Ter-Llobregat

Aquest conveni preveu l’establiment d’un marc de cooperació amb l’Ajuntament de Sabadell per a la determinació de les condicions en què es durà a terme el desplegament de les actuacions del primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005 al municipi de Sabadell. Aquest acord possibilitarà, entre d’altres aspectes, traspassar la gestió dels treballs de redacció dels estudis i projectes de les actuacions, i la contractació de les obres i la seva direcció, a l’Ajuntament de Sabadell.

L’acord consistirà en l’intercanvi d’informació sobre actuacions pròpies que puguin incidir en els interessos comuns de les parts intervinents. Per això, l’ACA gestionarà tots els tràmits necessaris per a l’adquisició, la disponibilitat temporal o la servitud dels terrenys per dur a terme les actuacions, i per assumir-ne el cost. També posarà a disposició de l’Ajuntament de Sabadell tota la documentació que sigui d’utilitat per al correcte desenvolupament d’aquest Conveni, especialment els estudis previs de solucions i els projectes realitzats respecte a les actuacions previstes.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell promourà la redacció dels estudis previs i dels projectes constructius, i també la programació, l’execució i la direcció de les obres corresponents a les actuacions del programa PSARU 2005 al municipi de Sabadell respectant les directrius derivades del seguiment tècnic i la revisió dinàmica establerta per l’ACA.

Així mateix, l’ACA i l’Ajuntament designaran, respectivament, un representant per a la constitució d’una Comissió de Seguiment. Aquesta Comissió de Seguiment serà l’encarregada de resoldre els dubtes d’interpretació del Conveni i els problemes que puguin plantejar-se durant la redacció dels projectes constructius.

Finançament i calendari de les actuacions

L’ACA assumirà les despeses de redacció dels estudis i projectes constructius necessaris fins a la quantitat màxima de 315.000 €. Així mateix, l’ACA assumirà íntegrament el pressupost total que suposi l’execució de les obres incloses als projectes que prèviament hagi aprovat i validat tècnicament, amb imports estimats de  6 milions d’€ per a l’actuació de la 2a fase d’ampliació i eliminació de nutrients de l’EDAR de Riu-sec, i d’1 milió d’€ per a la finalització de la xarxa de col•lectors del sistema.

S’estima que els projectes constructius de la depuradora i la connexió a la xarxa de col•lectors estaran finalitzats i lliurats abans del febrer de 2007. Pel que fa a l’execució de les obres, les addendes i les assignacions de fons corresponents es formalitzaran amb la màxima celeritat a fi de garantir el compliment de les previsions temporals previstes en el PSARU 2005.

Protocol d’intencions entre ATLL i l’Ajuntament de Sabadell per a la cessió de la titularitat del dipòsit de Can Llong i elements accessoris

ATLL i l’Ajuntament de Sabadell signaran el protocol que preveu la integració del dipòsit de Can Llong a la xarxa regional d’abastament Ter-Llobregat

Aigües Ter-Llobregat (ATLL) adquirirà la finca de la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA) que conté el dipòsit de Can Llong, i les obres i les instal•lacions accessòries en condicions d’utilització o funcionament per a la seva destinació a l’abastament plurimunicipal o regional en la xarxa d’ATLL. El preu orientatiu de la compravenda serà de 5.963.233 €.

ATLL assumirà la gestió i explotació del dipòsit per al servei públic d’abastament en alta o regional, atesa la seva integració a la xarxa Ter-Llobregat, i en farà l’explotació i manteniment.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia