Agència Catalana de l'Aigua

Cololaboració entre l'ACA i la Mancomunitat de Municipis del Bages per al desplegament de les obres de millora del sanejament en el seu àmbit

query_builder   6 novembre 2006 17:57

event_note Nota de premsa

Cololaboració entre l'ACA i la Mancomunitat de Municipis del Bages per al desplegament de les obres de millora del sanejament en el seu àmbit

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Manuel Hernández, i el president de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, Josep Camprubí, han signat un conveni de cololaboració per determinar les condicions en què es duran a terme el desplegament de les actuacions de millora del sanejament als municipis de Manresa, Castellnou del Bages, Fonollosa, Sant Fruitós del Bages, Sant Salvador de Guardiola i Santpedor que es preveuen en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005


Les actuacions previstes comportaran una inversió de 8,6 milions d'euros a invertir en la construcció de noves plantes depuradores, noves xarxes de cololectors d'aigües residuals i en la millora de les instalolacions de l'EDAR de Sant Fruitós de Bages

Aquest conveni preveu l’establiment d’un marc de cooperació amb la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament pel desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005 a l’àmbit d’actuació de la Mancomunitat, i que té per objecte definir totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús urbà de l’aigua i assolir-ne els objectius de qualitat.

Aquest acord possibilitarà, tot aprofitant el coneixement i l’experiència adquirida per la Mancomunitat en el seu àmbit, el traspàs de la gestió de les tasques de redacció dels estudis i projectes de les actuacions, la contractació de les obres i la seva direcció a càrrec de la Mancomunitat mateixa.

L’ACA gestionarà tots els tràmits necessaris per a l’adquisició, la disponibilitat temporal o la servitud dels terrenys per dur a terme les actuacions, i per assumir-ne el cost. També posarà a disposició de la Mancomunitat tota la documentació que sigui d’utilitat per al desenvolupament correcte d’aquest Conveni, especialment els estudis previs de solucions i els projectes realitzats respecte a les actuacions previstes.

D’altra banda, la Mancomunitat promourà la redacció dels estudis previs i dels projectes constructius, i també la programació, l’execució i la direcció de les obres corresponents a les actuacions previstes pel programa PSARU 2005 als municipis de Manresa, Castellnou del Bages, Fonollosa, Sant Fruitós de Bages, Sant Salvador de Guardiola i Santpedor.

Així mateix, l’ACA i la Mancomunitat designaran, respectivament, un representant per a la constitució d’una Comissió de Seguiment. Aquesta Comissió de Seguiment serà l’encarregada de resoldre els dubtes d’interpretació del Conveni i els problemes que puguin plantejar-se durant la redacció dels projectes constructius.

Finançament i calendari de les actuacions

L’ACA assumirà les despeses de redacció de tots els estudis previs i projectes constructius necessaris fins a la quantitat màxima de 90.000 €. També assumirà íntegrament el pressupost total que suposi l’execució de les obres incloses als projectes que prèviament hagi aprovat i validat tècnicament, així com les despeses de direcció i coordinació de l’execució de les obres que no pugui assumir directament la Mancomunitat.

Les actuacions previstes en matèria de sanejament amb els seus pressupostos respectius són els que es detallen a continuació:

Municipi Títol de l’actuació Pressupost estimat

Castellnou del Bages Edar i col•lectors de les pinedes de Castellnou 597.523 €

Castellnou del Bages Edar i col•lectors de la Figuerola 539.953 €

Fonollosa Edar i col•lectors de Canet de Fals, a Fonollosa 999.800 €

Fonollosa Edar i col•lectors de Fonollosa 878.192 €

Manresa Col•lectors en alta de connexió al sistema de Manresa 1.300.799 €

Manresa   Col•lectors en alta i impulsió al barri del Xup de Manresa 1.657.983 €

Sant Fruitós de Bages Sanejament en alta de Pineda de Bages a Sant Fruitós de Bages 823.668 €

Sant Fruitós de Bages Millores en la reducció de nutrients, recirculació interna i millora del digestor de l’Edar de Sant Fruitós de Bages 1.141.000 €

Sant Salvador de Guardiola Col•lectors de connexió al sistema de Sant Salvador de Guardiola 471.900 €

Santpedor Connexió del nucli del Mirador de Montserrat al sistema Sant Fruitós de Bages-Santpedor-Navarcles 195.038 €

TOTAL 10 8.605.856 €

Per tal d’assolir el calendari d’execució de les obres previst en el PSARU 2005, s’estima que la totalitat dels projectes constructius estaran finalitzats i lliurats abans del febrer de 2007. Pel que fa a l’execució de les obres, les addendes i les assignacions de fons corresponents, la Mancomunitat elaborarà, en el termini màxim d’un mes des de la signatura del present Conveni, un calendari de previsió de les actuacions que el validarà la Comissió de Seguiment i que sigui compatible amb la temporalitat fixada pel PSARU.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia