Territori

Conveni amb el Pallars Jussà per reduir la contaminació lluminosa

query_builder   24 novembre 2005 11:05

event_note Nota de premsa

Conveni amb el Pallars Jussà per reduir la contaminació lluminosa

El Consell Comarcal del Pallars Jussà disposarà de 12.000 euros per elaborar plans municipals d’adequació de la illuminació exterior

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Xavier Pont, han signat un conveni que permetrà redactar els plans municipals d’adequació dels enllumenats. Es tracta del segon conveni que es firma a Catalunya per adaptar les il•luminacions exteriors a la legislació vigent d’ordenació ambiental de l’enllumenat i protegir el medi ambient de la contaminació lluminosa. Aquest acord forma part d’una línia d’ajuts per desenvolupar l’ordenació ambiental de l’enllumenament a Catalunya. A més d’Osona, que també va signar un conveni d’aquestes característiques el mes passat, i el Pallars Jussà, altres 8 comarques catalanes treballen per prevenir la contaminació lluminosa i signaran abans de finals d’any també un conveni de col•laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge

Conveni per redactar els plans municipals d’Osona

En virtut d’aquest conveni, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ajudarà el Consell Comarcal del Pallars Jussà amb 12.000 euros per redactar els plans municipals d’adequació dels enllumenats de tots els municipis de la comarca.

Per llei, cada ajuntament ha de formular un pla municipal d’adequació de la il•luminació exterior existent al seu municipi. Aquest planejament ha de concretar el programa que portarà a terme per adaptar la il•luminació pública i també les accions que s’endegaran per promoure l’adequació de la il•luminació exterior de titularitat privada. El Pla ha de contenir l’anàlisi de l’enllumenament exterior per zones de protecció envers la contaminació lluminosa del municipi, les actuacions prioritzades i el calendari d’execució de l’adaptació (el termini és el setembre de 2009).

Arran de la signatura d’aquest conveni, s’ha creat una comissió de seguiment sobre la redacció dels plans d’adequació formada per dos representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dos del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Regulació de la il•luminació artificial

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar el mes de maig el Decret 82/2005, que proposava una sèrie de mesures per disminuir l’impacte ambiental causat per la il•luminació artificial i millorar-ne l’eficiència energètica. Aquest Decret és el reglament que desenvoluparà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Aquesta Llei regula l’ordenació ambiental de la il•luminació per a la protecció del medi ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna i de la flora. També vol promoure l’estalvi de recursos naturals i d’energia. El decret s’aplicarà a totes les instal•lacions d’il•luminació exterior i interior de titularitat pública i privada.

Zonificació

El Departament de Medi Ambient i Habitatge aprovarà el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya abans del juny de 2007. El Decret ordena el territori en zones de protecció envers la contaminació lluminosa i en crea quatre zones. Les zones de màxima protecció (espais d’interès natural, àrees de protecció especial i àrees de la Xarxa Natura 2000) representen més d’un 25% del territori de Catalunya. El sòl no urbanitzable representa un 65% del territori. El sòl urbà o urbanitzable amb activitats nocturnes representa el 10% restant.

Característiques de les instal•lacions

La il•luminació d’un indret s’ha de dissenyar, pel que fa a aparells i instal•lacions, de manera que previngui la contaminació lluminosa i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament de l’energia. Les làmpades que s’han d’utilitzar han de ser de major eficiència energètica i preferentment de vapor de sodi a tot el territori. La il•luminació s’ha de dirigir exclusivament cap a l’objecte o l’espai que cal il•luminar. S’han d’evitar els llums dirigits al cel, als espais naturals i a les persones. Una bona il•luminació permet realitzar les activitats humanes amb la mínima quantitat de llum artificial.

La il•luminació es regularà en vies de trànsit i vianants, rètols lluminosos, aparadors, finestres, façanes d’edificis i monuments, il•luminació ornamental, activitats industrials, comercials i de serveis, i il•luminació de seguretat.

La il•luminació exterior

S’estableix l’horari de nit a partir de les 22 hores fins a la sortida del sol. L’horari de vespre és des que es pon el sol fins a les 22 hores. En l’horari de nit, només es pot il•luminar per raons de seguretat, trànsit de persones i vehicles i funcionament d’una activitat. El Decret també regula l’ús de la il•luminació ornamental, i els ajuntaments poden establir en els seus municipis horaris de nit més amplis.

Els projectes d’il•luminació exterior que requereixin la llicència d’obres o d’altres llicències municipals hauran de complir el Decret. La potestat d’inspecció i de control correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge i als ajuntaments.

Els beneficis del Decret

La inversió associada a l’adequació de les actuals instal•lacions d’il•luminació exterior de Catalunya es valora en uns 40 milions d’euros. Aquesta inversió queda compensada per l’estalvi energètic anual que produeix l’adequació mateixa, de tal manera que el cost de la inversió es pot amortitzar en menys de 4 anys. Amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que els ajuntaments estalviaran en la seva factura energètica 11 milions d’euros l’any.

A més, amb l’aplicació d’aquest nou reglament, es calcula que es produirà un estalvi directe en el consum d’electricitat de 160 gigawatts-hora. S’evitarà la combustió equivalent a 14.000 tones de petroli. També, si es considera que tota l’energia estalviada té el seu origen en la combustió de recursos fòssils, podria dir-se que s’evitaria l’emissió a l’atmosfera de 50.000 tones de diòxid de carboni, 1.000 tones de monòxid de carboni i 2.400 tones de diòxids de nitrogen. Així doncs, es preserven els recursos naturals i l’energia. El nou Decret millorarà l’eficiència energètica, la qual cosa constitueix una part fonamental de les polítiques i mesures disposades en el Protocol de Kyoto.

Calendari

Els ajuntaments i els particulars han d’adequar la il•luminació exterior existent a la norma abans del setembre de 2009. El Departament de Medi Ambient i Habitatge assessora els ajuntaments i els particulars en l’aplicació del Decret. Aquest mateix any ja ha obert una línia d’ajuts econòmics per redactar plans pilot d’àmbit comarcal. Concretament, s’acolliran a aquests ajuts, mitjançant la signatura de convenis, les comarques d’Osona, el Garraf, l’Urgell, l’Alt Empordà, la Cerdanya, el Berguedà, el Priorat, l’Alt Penedès, el Pallars Jussà i la Noguera. L’any 2006 s’atorgaran nous ajuts per continuar executant l’adequació de la il•luminació pública.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia