Agència Catalana de l'Aigua

Col·laboració interinstitucional en matèria de sanejament al Baix Camp

query_builder   5 octubre 2006 19:08

event_note Nota de premsa

Col·laboració interinstitucional en matèria de sanejament al Baix Camp

L'Agència Catalana de l'Aigua encarrega a l'Ajuntament de Reus la gestió dels projectes de millora de sanejament i de l'abastament

El director de l’ACA, Manuel Hernández, ha signat avui diversos convenis amb l’Ajuntrament de Reus que responen a la línia de col·laboració entre institucions en matèria de sanejament i d’abastament.

Aquests convenis permetran garantir un servei d’abastament d’aigua de qualitat en aquest àmbit, es cobriran les necessitats d’abastament a Reus i d’altres nuclis que no disposen d’altres recursos, alhora que permetran un ús més racional dels recursos de la xarxa del CAT. Es planteja disposar de major flexibilitat alhora de subministrar bé sigui aigua del sistema CAT, bé sigui aigua dels recursos propis ­–sistema Riudecanyes/Siurana i de les fonts pròpies– en funció de les circumstàncies. Per això, també és necessari augmentar la capacitat de la planta potabilitzadora de Reus.

Projecte d’ampliació de l’estació potabilitzadora de Reus

L’entorn geogràfic de la població de Reus ofereix una problemàtica particular en relació al consum d’aigua. La ciutat de Reus s’abasta de recursos locals (mines i pous), dels sistema  Riudecanyes-Siurana i de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Està situada a uns 10 km de la línia de costa, on els nuclis costaners tenen una necessitat de recursos hídrics molt elevada durant els mesos d’estiu, ja que l’ocupació de segones residències i d’hotels és màxima. Durant aquests mesos d’estiu és quan el consum és més elevat i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) té el sistema més tensionat per abastar tant les poblacions costaneres com les d’interior.

Per garantir que es cobreixen les necessitats d’abastament a Reus alhora que es permet un ús més flexible dels recursos del CAT, per tal de subministrar als nuclis que no disposen d’altres recursos, es planteja com a alternativa més raonable consumir aigua de l’embassament de Riudecanyes/Siurana i de fonts pròpies, mines i pous.

Per tal de fer-ho possible és necessari augmentar la capacitat de la planta potalibilitzadora de Reus així com tota una sèrie d’actuacions que permetin augmentar per una banda la capacitat d’emmagatzematge i per altra augmentar la flexibilitat i el rendiment de tot el sistema d’abastament a Reus.

Les obres previstes són bàsicament l’ampliació de la capacitat de tractament dels 10.000 m3/dia actuals als 30.000 m3/dia. Es construirà un dipòsit intermig de 10.000 m3 que s’alimentarà d’aigua del CAT. Les obres es completaran amb la connexió de l’artèria oest, una nova estació de bombeig junt al dipòsit intermig i una nova impulsió fins al dipòsit de La Barraqueta.

La inversió prevista és de 5.503.000,00 € dels que 4.034.000,00 € correspon a l’aportació del Fons de Cohesió que l’ACA ha sol·licitat dins les obres alternatives al PHN.

La gestió de les obres i la seva posterior explotació l’ACA les ha encomanat a Aigües de Reus (AREMSA), ens que actualment gestiona la xarxa de Reus i l’estació de tractament d’aigua potable.Les obres està previst que s’iniciïn dins l’any 2007 i s’haurien de posar en servei a finals del 2008. 

 Conveni de col·laboració per a l’ampliació de l’estació depuradora de Reus

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Manuel Hernández, i l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, han signat avui també un conveni de col·laboració en el marc de les actuacions del PSARU 2005 que encarregarà a l’ajuntament de Reus les funcions de la direcció de la redacció i execució de l’obra del projecte “Ampliació de l’Estació Depuradora d’aigües residuals de Reus (Baix Camp)” i que té per objectiu principal l’ampliació de la capacitat de tractament de la planta existent dels actuals 25.000 m3/dia  fins a un cabal de 35.000 m3/dia amb eliminació de nutrients i, a més, incorporarà els cabals del col·lector que recollirà els efluents que procedeixen del nucli de la Canonja, zones de Vila-seca i del polígon CIMALSA de Reus.

L’Agència finançarà al 100% la redacció del projecte i l’execució de les obres d’ampliació de l’estació depuradora de Reus. Cal assenyalar que es compta amb un ajut dels 85 % del cost total de les obres provinent dels Fons Europeus de Cohesió.

Conveni per la redacció del projecte del col·lector de la Canonja-Vila-seca

L’ACA també signarà amb els alcaldes dels ajuntaments de Reus, Lluís Miquel Pérez, i de Vila-seca, Josep Poblet, el conveni per a la “Redacció del projecte constructiu dels col·lectors de connexió de la Canonja i sectors industrials de Vila-Seca i Reus a l’EDAR de Reus” que definirà la xarxa de sanejament en alta des de La Canonja fins l’Edar de Reus recollint així mateix les aigües residuals dels diferents polígons existents en les conques de les rieres de La Beurada i La Boella, d’acord amb les previsions establertes en el Pla Director redactat a l’efecte.

En aquest cas, l’ACA farà una aportació econòmica de 62.500 € (més IVA), corresponents al 50 % del pressupost estimat, i els ajuntaments de Reus i Vila-seca aportaran 42.500 € (més IVA), corresponents al 34 % i 20.000 € (més IVA), corresponents al 16 %, respectivament.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia