Les obres es faran al barri de Montserrat

L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació d’edificis a Igualada (Anoia) per un import de 374.848 euros. L’obra, que realitzarà Carsa, és la 16a fase del reforçament estructural dels fonaments i la reparació d’esquerdes a la plaça 6 de juny, núm. 6.

En total, Adigsa ha assignat 23 obres de rehabilitació d’edificis i urbanització per un import de 9.928.367 €. Les actuacions es faran a 19 barris d’onze municipis catalans. Adigsa, que administra el parc d’habitatge públic de la Generalitat, ha adjudicat les obres amb una baixa mitjana del 13,5%, de manera que les empreses han ofert els projectes per una quantitat inferior en aquest tant per cent. La baixa de les obres assignades el mes d’octubre va tenir una mitjana del 13,3%.

A les obres de rehabilitació d’edificis, Adigsa reserva llocs de treball a persones en risc d’exclusió social, mitjançant el programa Posa’t a punt. En el cas d’Igualada s’han destinat dos llocs de treball, per a un manobre i un ajudant de paleta.