L’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat una obra de rehabilitació d’edificis al barri de Montserrat d’Igualada (Anoia) per un import de 367.476 €. L’empresa adjudicatària ha estat Carsa, i les obres consisteixen a reforçar els fonaments i reparar esquerdes del bloc 3 de la plaça del 6 de Juny. A més, Adigsa ha invertit en el darrer any a la ciutat 353.505 €.

En total, Adigsa ha assignat 27 obres de rehabilitació d’edificis i urbanització per un import de 10.545.066 euros. Les actuacions es faran a 24 barris de catorze municipis catalans. Adigsa, que administra el parc d’habitatge públic de la Generalitat, ha adjudicat les obres amb una baixa mitjana del 13,3%, de manera que les empreses han ofert els projectes per una quantitat inferior en aquest tant per cent. La baixa de les obres assignades el mes de juliol va tenir una mitjana del 13,2%.

A finals d’aquest mes es farà la darrera licitació d’enguany, amb la qual cosa Adigsa haurà adjudicat el 100% de les obres previstes.

A les obres de rehabilitació d’edificis, Adigsa reserva llocs de treball a persones en risc d’exclusió social, mitjançant el programa Posa’t a punt. En el cas d’Igualada, s’ha reservat un lloc de manobre i un d’ajudant de paleta.