Les obres s'iniciaran demà a Sant Roc
L'empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació d'edificis al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelonès) per un import de 432.848 euros.

L'obra consistirà a reconstruir les escales dels blocs 117, 119 i 120. Aquesta actuació s'ha adjudicat a l'empresa Divisa Barcelona, SA, i durarà 6 mesos.

Aquestes obres estan incloses al Pla director d'obres revisat (PDOR), que preveu invertir més de 148 M€ en la millora dels barris que van ser construïts en règim de protecció oficial a Catalunya i té tres eixos bàsics: una temporalització per anys i fases d'execució, l'import en euros de cada obra i un pla financer que dóna suport al Pla.

Assistiran a aquest acte Lluís Sevillano, cap del Servei de Direcció d'Obres d'Adigsa, un representant de l'empresa a la qual s'ha adjudicat l'obra, el coordinador de seguretat de l'obra, un representant del programa Posa't a punt i el president de l'Associació de Veïns.