Les obres siniciaran demà a Badia, Sabadell i Terrassa
Lempresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adjudicat obres de rehabilitació dedificis de Badia del Vallès, de Sabadell i de Terrassa (el Vallès Occidental). A Badia, sha adjudicat a Teyco, SL, la 14a fase de reparacions diverses a lavinguda dEivissa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16, per un import de 410.443 euros. També es farà la 5a fase de la construcció de galeries i terrasses al carrer de Santander, 1, 3, 4 i 9, que anirà a càrrec de lempresa Copisa, per un import de 794.520 euros. A Sabadell, es faran obres al barri dArraona, que consisteixen en la 3a fase de levacuació de gasos i fums, i en la reparació de lescala del bloc 112. Aquesta obra sha adjudicat a lempresa Qualitat Ambiental 2003, SL, per un import de 149.051 euros. Al barri dEspronceda, Blue Merlin, SL, sencarregarà de la 3a fase de reparacions als balcons dels blocs 42-43, 44-45, 65-66, 67-68-69, 70-71, 78-79 i 84-85, per un import de 481.832 euros. A Terrassa, al barri de Montserrat, es farà la 3a fase de la reparació de les escales dels blocs 5, 6 i 7. Lobra la realitzarà lempresa Agbar Instalaciones, SL, per un import de 131.636 euros. Al barri de Sant Llorenç, C. Misca, SL, farà la 4a fase de la impermeabilització de cobertes planes per un import de 66.821 euros. També es rehabilitaran les escales dels blocs 1 i 2, a càrrec dAgbar Instalaciones i per un import de 169.291 euros. A les obres de rehabilitació dedificis, Adigsa reserva llocs de treball a persones en risc dexclusió social, mitjançant el programa Posat a punt. En el cas de Badia del Vallès shan destinat cinc llocs de treball, tres a manobres i dos a ajudants de paleta; a Sabadell, un manobre a Arraona i dos manobres i un ajudant de paleta a Espronceda; i a Terrassa, un manobre a Montserrat i dos manobres i un ajudant de paleta a Sant Llorenç. ACTE Inici dobres de rehabilitacióDIA Dijous, 2 de febrer de 2006HORA I LLOC 9 h Av. Burgos, 26, bxs., de Badia del Vallès 10:45 h Pl. Rogelio Soto, 15, dEspronceda (Sabadell) 12:00 h Bloc 85, bxs., dArraona (Sabadell) 13:00 h Bloc 26, bxs., de Montserrat (Terrassa) 13:45 h C. Cavall Bernat, 79, bxs., de Sant Llorenç (Terrassa)