El Departament de Justícia ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Tarragona i el Corte Inglés pel que fa a l’emplaçament de la futura Ciutat de la Justícia de Tarragona.

Després d’un procés complex, que implica diversos departaments de la Generalitat i que encara no ha conclòs, s’ha arribat a un principi d’acord, concretat en un protocol d’intencions que se signaria durant les properes setmanes, mitjançant el qual la Generalitat obtindria un emplaçament cèntric per ubicar la Ciutat Judicial i altres equipaments del Departament, gràcies a una permuta de terreny amb ECISA.

 

La nova Ciutat Judicial tindria uns 30.000 m2 sobre rasant. En aquesta edificació es concentrarien tots els jutjats de Tarragona, així com l’Audiència, per la qual cosa es traslladaria de la seva ubicació actual.

Per possibilitar aquesta operació, la Generalitat de Catalunya lliuraria l’actual parcel•la de la seva titularitat, ubicada al costat de l’anomenada “Casa dels Mestres”, i rebria un conjunt de compensacions que li permetrien el finançament d’una part del nou projecte.

El Departament de Justícia considera molt satisfactori aquest acord en benefici del servei de l’Administració de justícia i de la ciutat de Tarragona.