Justícia, Drets i Memòria

La implantació del projecte IUSCAT supera el 50 %

El projecte IUSCAT es va iniciar l'octubre de 2004 i finalitzarà el proper mes de desembre.

query_builder   5 setembre 2005 11:30

event_note Nota de premsa

La implantació del projecte IUSCAT supera el 50 %

El projecte IUSCAT es va iniciar l'octubre de 2004 i finalitzarà el proper mes de desembre.

Als serveis centrals del Departament ja s’ha fet el 100% del desplegament del IUSCAT. A l’Administració de justícia se n’ha desplegat un 43,70% i als serveis penitenciaris, un 54,45%, i es preveu que s’hi assolirà el 100% abans del final de l’any.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden ser decisives a l’hora de contribuir a convertir els serveis relacionats amb el món de la justícia en uns serveis oberts i propers al ciutadà, sota els criteris bàsics de millora de l’eficiència en la gestió i de la qualitat dels serveis que es presten i també amb plenes garanties de validesa jurídica i de seguretat.

El projecte IUSCAT del Departament de Justícia apunta cap a aquesta direcció. Els seus objectius són:

- Renovar el parc informàtic i cobrir les necessitats detectades mitjançant ordinadors, servidors i impressores d’última generació.

- Dotar els jutges, magistrats i fiscals d’ordinadors portàtils.

- Potenciar l’ús del correu electrònic com a eina bàsica de comunicació.

- Promoure l’accés generalitzat a la intranet del Departament –així com a la de l’Administració de justícia a Catalunya– i l’accés regulat a Internet.

- Aplicar noves mesures de seguretat que reforcin el sistema d’accés a la xarxa.

- Assegurar l’estabilitat i l’homogeneïtat de la infraestructura informàtica del Departament.

Entre les actuacions que es duen a terme per aconseguir aquests objectius, figura una operació de rènting de maquinari, que inclou la instal•lació de 7.100 ordinadors personals, 660 ordinadors portàtils, 93 servidors i 1.400 impressores; així mateix, es reconfiguren 2.500 ordinadors personals i 73 servidors que es reaprofiten, i, finalment, es retiren 5.200 ordinadors personals, 93 servidors i 250 impressores. El cost econòmic total per materialitzar aquesta operació és de 15,8 milions d’euros.

El conseller de Justícia, en la seva primera compareixença parlamentària el 2 de febrer de 2004, ja va anunciar la seva aposta decidida en aquesta matèria, la seva decisió d’impulsar l’ús de tecnologies de la informació i d’adoptar mesures immediates per reforçar els sistemes informàtics. El primer pas en aquest camí va ser la realització de diversos estudis que van permetre diagnosticar les necessitats i deficiències existents en matèria d’infraestructura tecnològica i sistemes d’informació. Les conclusions dels estudis van aportar la informació imprescindible per poder redefinir i renovar la infraestructura informàtica del Departament i també per poder posar en marxa diferents accions en matèria de tecnologies de la informació que permetessin plantejar nous projectes.

El desenvolupament del projecte ha estat un repte de coordinació i una reunió d’esforços de totes les persones implicades. Així mateix, les sessions informatives i de seguiment han permès superar les dificultats i assolir un primer estadi dels objectius.

Actualment, s’han instal•lat 5.179 ordinadors, que representen un 49,03% del total, i s’han format 4.090 usuaris.

Per àmbits, als serveis centrals s’ha desplegat un 100% del projecte IUSCAT, mentre que a l’Administració de justícia se n’ha desplegat un 43,70% (3.615 ordinadors) i als serveis penitenciaris, un 54,45% (868 ordinadors). En ambdós àmbits es preveu assolir el 100% del desplegament abans del final de l’any.

El projecte continua a ritme creixent, tal com reflecteixen aquestes dades i com es pot observar en les taules que s’adjunten. El desenvolupament també anirà acompanyat de millores i de la consolidació de les tasques de suport; així, s’està fent la revisió dels grafismes i s’estan posant en marxa eines de gestió d’inventari i iniciatives de promoció de la mobilitat.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia