El Departament de Justícia i el Collegi d’Advocats de Barcelona (ICAB) van signar, el passat 27 de juliol, un conveni per a la posada en funcionament del Servei d’Orientació Jurídica a l’Hospitalet de Llobregat.

Aquest nou Servei, subvencionat pel Departament de Justícia, entrarà en funcionament al llarg del mes de setembre i comptarà amb dos lletrats de dilluns a divendres.

D’altra banda i mitjançant aquest Conveni, el Col•legi d’Advocats de Barcelona es compromet també a reinstaurar el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) específic en matèria laboral ubicat a la Ronda Sant Pere, 41 de Barcelona.

En els propers dies, el Departament de Justícia signarà diversos convenis amb la resta de col•legis d’advocats de Catalunya per a la prestació del servei d’orientació jurídica als ciutadans dels partits judicials del seu àmbit. L’objectiu és proporcionar al ciutadans que ho sol•licitin un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi, així com l’assessorament i la informació per tal de sol•licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta.