El Centre d\'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i PromoCaixa han signat un acord de cololaboració pel qual s\'inclouran al catàleg de punts estrella de "la Caixa" dos articles de la marca Made in CIRE, realitzats per interns dels centres penitenciaris catalans que treballen als tallers del CIRE.

En concret, els clients de “la Caixa” tindran l\'oportunitat d\'aconseguir la bossa Made in CIRE, elaborada a partir del tradicional mocador de fer farcells català. L\'altre producte que es podrà bescanviar pels punts estrella serà la bossa bandolera, confeccionada mitjançant banderoles urbanes reciclades.

Mitjançant aquest acord de col•laboració, els productes Made in CIRE, destinats a dignificar el treball dels interns, tindran una àmplia difusió a tot l\'Estat espanyol, ja que s\'editen 1.250.000 exemplars del catàleg de PromoCaixa.

CIRE i “la Caixa” ja mantenen una estreta col•laboració a través de dos programes que reben el suport de l\'Obra Social de “la Caixa”: el projecte de neteja forestal i prevenció d\'incendis a la Serralada de Marina i el programa de Beques de formació d\'interns.

La col•laboració amb “la Caixa” s’emmarca en la iniciativa que ha pres el CIRE, mitjançant el seu Consell Assessor, d’implicar els agents socials en la seva tasca de reinserció de les persones sotmeses a mesures judicials.