L’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) elabora un projecte d’investigació que consisteix a determinar el pes normal del cor entre la població sana de l’àrea mediterrània, és a dir, els valors de referència normals del pes del cor i dels espessors ventriculars.

En aquest estudi s’inclouen els casos de persones sanes mortes de forma violenta (accidental, suïcida i homicida), l’autòpsia de les quals s’hagi fet abans de les 36 hores posteriors a la mort. Per dur a terme aquest projecte, s’ha dissenyat un estudi prospectiu de casos consecutius d’autòpsies forenses realitzades a la població de l’àrea mediterrània (Catalunya i Sevilla).

Aquest estudi es realitza sobre una mostra de 301 cadàvers, 122 dels quals són d’homes i 179 de dones, procedents d’autòpsies medicolegals reglades de mort violenta. S’ha establert una metodologia de treball que consisteix a determinar l’índex corporal, com el pes, la talla, la superfície corporal, l’índex de massa corporal i el perímetre de cintura del cadàver; l’estudi macroscòpic i microscòpic del cor, entre altres paràmetres mèdics.

El pes dels òrgans corporals és un dels criteris més utilitzats habitualment pels patòlegs clínics i forenses durant la pràctica de l’autòpsia per diferenciar el que és normal del que és patològic. Per això, és important establir criteris de normalitat per poder afirmar que un cor és hipertròfic, ja que té una enorme transcendència pel que fa a les morts cardiovasculars en malalts de cardiopatia isquèmica, miocardiopaties o insuficiència cardíaca.

Fins ara, la informació disponible sobre el pes del cor era molt escassa, ja que es limitava a les taules de refèrencia anglosaxones procedents de població de referència dels EEUU, amb diferents rangs d’edat i metodologies d’estudi. L’augment de la longevitat i les variacions dels paràmetres del pes, talla, etc. ha determinat que les taules de normalitat que s’utilitzen ara resultin obsoletes i es faci necessari renovar-les periòdicament.

El Ministeri de Sanitat i Consum ha atorgat un ajut per finançar aquest projecte d’investigació sobre el pes normal del cor en la població mediterrània a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia, i a l’Institut de Medicina Legal de Sevilla.

El projecte d’investigació, en el qual treballen els dos instituts, s’emmarca dins el Programa de promoció de la investigació biomèdica i en ciències de la salut del Ministeri de Sanitat i Consum, per a la realització de projectes d’investigació en el marc del Pla Nacional de I+D+I 2004-2007.

El Ministeri ha atorgat al Projecte un ajut econòmic d’uns 18.500 € i hi participen 15 metges forenses de l’institut de Medicina Legal de Catalunya i 6 metges forenses del Servei de Patologia Forense de l’Institut de Medicina Legal de Sevilla.

L’estratègia de l’IMLC del Departament de Justícia és impulsar la recerca biomèdica, que pot ajudar de forma determinant en l’obtenció de dades de gran interès per a la salut pública i la investigació mèdica en general.