Dilluns, 10 doctubre de 2005: Dia Mundial de la Salut Mental El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, inaugurarà la Jornada Construint el futur. La salut mental a Europa, Espanya i Catalunya en què participaran la consellera de Salut, Marina Geli; lassessor regional en salut mental de lOrganització Mundial de la Salut, Matthijs Muijen, i el subdirector de lAgència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, Enrique Terol, entre daltres. A les 11 h, Marina Geli i Matthijs Muijen atendran els mitjans de comunicació que ho desitgin.
La consellera de Salut, Marina Geli, acompanyarà el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, el proper dilluns 10 doctubre de 2005, a les 9.30 h, en la inauguració de la Jornada Construint el futur. La salut mental a Europa, Espanya i Catalunya, que es celebra amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta Jornada es presentaran als professionals de la salut, proveïdors, usuaris i les seves famílies els plans dacció proposats per la Regió Europea de lOrganització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat i Consum espanyol i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A les 10 h, lassessor regional en salut mental de lOMS, Matthijs Muijen, farà la conferència inaugural de lacte sota el títol Declaració europea i Pla da europeu per a la salut mental.LOMS va aprovar, el mes de gener de 2005, la Declaració europea per a la salut mental a Europa (Declaració dHèlsinki) on sassenyala que els problemes de la salut mental shan denfocar des de les polítiques públiques, amb el desplegament de polítiques de promoció, prevenció de la salut mental i la implementació de models datenció de base comunitària i multidisciplinària. A les 11 h, la consellera de Salut, Marina Geli, i lassessor regional en salut mental de lOMS, Matthijs Muijen, atendran els mitjans de comunicació que ho desitgin. A les 11.30 h, el subdirector de lAgència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, Enrique Terol, oferirà la conferència Estratègies de salut mental del Sistema Nacional de Salut. A continuació, el director dEstratègia i Coordinació del Departament de Salut, Manel Balcells, i la directora general de Planificació i Avaluació Sanitària del Departament de Salut, M. Luisa de la Puente, explicaran el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut. El Departament de Salut està portant a terme lelaboració daquest Pla director per tal de donar una resposta integral i de qualitat a les necessitats de la població en aquest àmbit. La prevalença per a qualsevol trastorn mental i qualsevol edat, al llarg de la vida, és del 20,34% en els homes i del 26,92% en les dones. CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓACTEAtenció a la premsa DIADilluns, 10 doctubre de 2005 HORA11 hLLOCPalau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661-671. Barcelona) Programa de la Jornada 9.30 h Inauguració Pasqual Maragall. President de la Generalitat de Catalunya10-11 h Conferència Inaugural PresentacióMarina Geli. Consellera de SalutDeclaració europea i Pla dacció europea per a la salut mentalMatthijs Muijen. Assessor regional en salut mental de lOMS11-11.30 h Atenció a la premsa 11.30-13.30 h PresentacióMarta Segura. Secretària general del Departament de SalutEstratègies de salut mental del Sistema Nacional de SalutEnrique Terol. Subdirector de lAgència de Qualitat del Sistema Nacional de SalutPla director de salut mental i addiccions del Departament de SalutManel Balcells. Director dEstratègia i Coordinació del Departament de SalutM. Luisa de la Puente. Directora general de Planificació i Avaluació Sanitària del Departament de Salut 14 hCloenda Marina Geli. Consellera de Salut