Avui s’ha signat el conveni marc de l’assaig del desplegament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Osona. Aquest conveni el signen el Departament de Salut, la Diputació de Barcelona, el Servei Català de la Salut i el Govern Territorial de Salut d’Osona.

Dintre del conveni marc, es constitueix l’Equip de Salut Pública i la corresponent Comissió d’Assaig en l’àmbit del Govern Territorial d’Osona. Això permetrà assajar un model organitzatiu de relació entre administracions per desenvolupar els programes de salut pública (promoció, prevenció, protecció i vigilància) amb l’objectiu de donar aquests  serveis amb equitat als ciutadans d’aquesta àrea.

Els projectes que estan en marxa en el marc d’aquesta iniciativa són: el control del tabaquisme, l’alimentació saludable, el programa Salut i Escola, la vigilància de les aigües de consum públic i la formació als tècnics de Salut Pública municipals. A més a més hi ha en estudi un projecte del programa d’activitats preventives a l’edat adulta.

Les activitats de Salut Pública són executades en el territori per diverses administracions competents. Aquesta concurrència de competències fa necessari  que s’exerceixi una responsabilitat compartida entre les administracions.

És per aquest motiu, que les administracions competents en salut pública a la comarca d’Osona, han establert diferents acords de governabilitat en l’àmbit de la salut pública com són: El Pacte de Salut a Osona  i la Constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut d’Osona

30 de Març de 2007