Salut

Els professionals dels hospitals catalans han atès 69.135 urgències en la darrera setmana

query_builder   24 gener 2007 13:00

event_note Nota de premsa

Els professionals dels hospitals catalans han atès 69.135 urgències en la darrera setmana

Les visites a domicili han disminuït envers la darrera setmana, tot i que estan  un 32,28 % per damunt de la setmana de referència

Les dades d’aquesta setmana de referència s’extreuen de la mitjana d’activitat normal de 3 setmanes de novembre cada any per poder elaborar les tendències

- Els professionals dels hospitals catalans de la xarxa pública han atès, la setmana del 15 al 21 de gener, 69.135 urgències, amb un increment del 2,63% respecte la setmana anterior, i un 7,90% en relació a la setmana de referència.

- D’aquests pacients 6.683 han estat ingressats.

- Les urgències ateses pels professionals dels Centres de Salut i dels Centres d’Atenció Continuada inclosos a l’estudi han estat 31.064 en el mateix període, amb una lleugera disminució respecte la setmana anterior (-0,60 %).

- Els augments més importants s’han donat a l’atenció domiciliària, tant pel que fa al 061 (32,28 %) com a les visites a domicili realitzades pels equips dels Centres de Salut (84,62 %), si les comparem amb la setmana de referència.  Respecte a la setmana anterior han augmentat en el cas dels domicilis dels Centres de Salut 2,67 %.

PIDIRAC

El Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) d’avui 24 de gener, conclou que durant la darrera setmana s’ha continuat detectant activitat gripal a Catalunya.

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/spfi.pdf

PIUC

El Departament de Salut planifica cada any mesures de coordinació i reforç pel període d’hivern. Es concreten, principalment, en augmentar la capacitat dels centres per atendre els ingressos de malalts aguts, subaguts i els que requereixen un centre d’internament sociosanitari, i en reforçar les accions de coordinació i atenció als malalts fràgils per part dels equips d’Atenció Primària de Salut, mitjançant l’atenció a domicili.

Cal recordar que molts problemes de salut, encara que es presentin d’imprevist o siguin petites urgències, poden ser atesos pels equips d’atenció primària en els Centres de Salut, els Consultoris Locals o els Centres d’Atenció Continuada. També el servei de Sanitat Respon, al telèfon 902 111 444, es dóna orientació i resposta a aquelles situacions en que calgui un consell.

El Departament de Salut dedica enguany 32.720.195 euros al Pla integral d’urgències de Catalunya. Les mesures més destacades són les següents:

• Canvis organitzatius als Equips d’Atenció Primària (EAP)

o Organització d’agendes de treball: intercalar visites espontànies durant l’horari de consulta: 321 EAP

o Facilitar l’accés telefònic del usuaris als seus professionals sanitaris de referència durant  l’horari habitual del centre: 319 EAP

o Triatge telefònic de les demandes d’atenció a domicili: 247 EAP

o S’amplia l’horari d’accés telefònic: 78 EAP

o Agenda oberta d’infermeria:  308  EAP

• Oferta d’hospitalització:

o Pla d’altes d’aguts: 14.172 places

o Pla d’altes de subagut :  1.233 places

o Pla d’altes per a malalts sociosanitaris: 1.689  places

• Canvis organitzatius als Serveis d’Urgències hospitalàries :

o Triatge:  48 hospitals

o Àrees de diagnòstic ràpid: 33 hospitals

o Consultes per a l’avaluació de pacients estables amb malalties específiques (MPOC, ICC, .): 24 hospitals

o Àrees d’observació: 22 hospitals

o Treballador social al servei d’urgències: 24 hospitals

• Reforç de personal:           

o Metges: 299

o Infermeria  i administratius: 472

    

• Reforç d’atenció domiciliària:

o Programa de suport-post-alta: 10 hospitals (1.200 pacients)

o Programa ATDOM : 41.189 pacients >74 anys

322 EAP (193 amb protocol de seguiment     telefònic)                              

     Col•laboració amb Sanitat Respon   

o Extensió horària tardes i caps de setmana dels equips

   PADES: 5.600 pacients

• Atenció a malalts fràgils:

o Programa de gestió de casos per millorar l’assistència al malalt complex

o Centre de seguiment de malalties cròniques.  Participen 22 centres i dona  cobertura a 5.000 persones

o Reforç del programa ATDOM

o Hospitalització a domicili

• Accions de coordinació:

o Programa Prealt (273 EAP i 45 hospitals)

o Protocols conjunts AE, AP i SEM (67 EAP i 41 hospitals)

o Centres que contacten amb les residències per vacunació (278 EAP)

o Les accions d’atenció al malalt fràgil impliquen la coordinació de diferents professionals i nivells d’atenció

• Vacunació

o 1.445.964 vacunes contra la grip

o 107.573 vacunes Pneumococ

• Potenciar els consells de salut i promoure l’autocura a través de:

o Oficines de farmàcia: 2.981

o EAP: 352

o “Sanitat Respon”: Tel: 902 111 444

o Guies “Per a la salut”: 2.475.000

Dossier PIUC:

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/premsa/doc11795.html

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia