President

Informació referent al segon aniversari de la signatura de l\'Acord estratègic

query_builder   16 febrer 2007 00:00

event_note Nota de premsa

Informació referent al segon aniversari de la signatura de l\'Acord estratègic

Segon aniversari de la signatura de l’Acord estratègic

EL CONSELL D’INSTITUCIONS RATIFICA L’ACORD I MANIFESTA LA VOLUNTAT UNÀNIME DE DONAR-LI UN NOU IMPULS

Els signants consensuen una declaració conjunta __________________________________________

El Consell d’Institucions de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana s’ha reunit aquest divendres al matí per fer balanç del segon aniversari de la signatura del text de l’Acord. Durant l’acte, tots els signants han manifestat la voluntat unànime de continuar treballant en el desenvolupament de totes les mesures incloses a l’Acord, actualitzar-lo i donar-li un nou impuls d’acord amb els nous reptes que s’hauran d’abordar durant els propers anys. Així ho posen de manifest en una declaració que han signat aquest matí i que ha estat consensuada per totes les parts.

Entre els temes que tindran una especial rellevància durant tota la legislatura, seran prioritaris els relacionats amb l’àmbit educatiu i de la formació del capital humà; la immigració i el mercat laboral; la simplificació administrativa; l’R+D+i, en relació amb la transferència de tecnologia i les polítiques d’acompanyament per a la transformació de la indústria cap a les activitats d’alt valor afegit; les infraestructures estratègiques; activitat econòmica i mediambient; i l’atenció a la dependència.

En la declaració, els signants també manifesten “la seva satisfacció” pel “procés de concertació” que representa l’Acord i “es comprometen a vetllar per la seva continuïtat i permanent actualització”. Així mateix, “manifesten la seva voluntat de donar-li un nou impuls amb renovades prioritats per tal que es consolidi com l’eix principal de la concertació, el diàleg social i la col•laboració púlico-privada de l’economia catalana”.

A l’acte, que ha estat presidit pel president de la Generalitat, José Montilla, han assistit els màxims representats de les institucions i organitzacions signants. Així, per part del govern català han participat en la reunió els consellers d’Economia i Finances, Treball, i Innovació, Universitats i Empreses, Antoni Castells, Mar Serna i Josep Huguet, respectivament. Per parts dels agents econòmics i sindicals també hi han assistit els màxims representants de les organitzacions empresarials Foment del Treball, Pimec i Fepime, Joan Rosell, Josep González i Eusebi Cima; i, els secretaris generals dels sindicats catalans UGT i CCOO, Josep Maria Álvarez i Joan Coscubiela.

2.615 milions d’euros executats els dos primers anys

En matèria pressupostària, durant el 2006 el Govern català ha invertit un total de 1.582, que sumats als 1.033 milions del 2005 són 2.615 milions en dos anys. En aquests dos primers anys d’aplicació de l’Acord, les mesures relacionades amb el foment de la cohesió social són les que han rebut més dotació pressupostària amb 769,3 milions, seguides de les relacionades amb el finançament de l’activitat empresarial amb 499,9 milions, i les energètiques i mediambientals i les infraestructures de transport i mobilitat, amb una dotació de 313,2 milions i 240,6 milions, respectivament. 

D’altra banda, el Govern també ha mostrat la seva satisfacció davant l’elevat grau de seguiment, compliment i execució de l’Acord. Des que es va signar el text, el 16 de febrer del 2005, ja s’han posat en marxa totes les 86 mesures que inclou el document, i més del 85% d’aquestes mesures estan ja acomplertes.

Fites assolides per l’Acord:

   R+D+i

• Increment de les partides pressupostàries en R+D+i

• Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008

• Creació de les Xarxes de Transferència de Tecnologia

• Posada en marxa de la Bioregió: BIOCAT

• Pla estratègic en R+D de totes les universitats Públiques

Dotació de Capital Humà

• Pla d’inversió en equipaments TIC a escoles pel període 2004-2008 (pressupost de 167M€), amb 76 M€ per al 2005-2006

• Augment del nombre d’Escoles Oficials d’Idiomes: de 16 (curs 03/04) a 41 (curs 06/07)

• FP: decret de flexibilització; Pla d’integració; aprovació del decret de flexibilització; aprovats els 12 centres integrals

 Infraestructures del transport i mobilitat

• Promoció de noves rutes aèries i aeroports regionals

• Pla estratègic per CIMALSA. Noves actuacions, centres intermodals i centres logístics

• Autoritats de la mobilitat de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona

 Infraestructures energètiques i mediambientals

• Pla de l’Energia 2006-2015. Aprovat el 31/10/2005

• Programa d’inversió en recursos hídrics i de gestió de residus 2005-2014. 153 M€ executats l’any 2005 i 209 M€ pressupostats l’any 2006 (54 M€ executats a 30/06/06)

 Finançament de l’activitat empresarial

• Nova línia de finançament de l’ICF, ICFcrèdit, que ofereix crèdits en condicions avantatjoses per a les pimes, amb un pressupost de 425 M€ pels anys 2005 i 2006

• Política comuna de capital risc

• Reforçament d’AVALIS

• Desenvolupament dels préstecs participatius

 Altres mesures de foment de la competitivitat

• Programa de sòl industrial 2005-2008. Actuacions a 3.600 Ha

 Atracció d’inversions

• Creació de l‘Agència Catalana d’Inversions (abril 2004). Implantació de 71 nous projectes. Volum inversor de 313 M€ que ha permès el manteniment de 5.915 llocs de treball (dades abril 04-setembre 06)

Foment de les exportacions i projecció internacional

• Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008, gestionat pel COPCA

• Creació de l’Observatori de mercats exteriors, per conèixer els avantatges competitius dels diferents sectors empresarials en l’àmbit mundial

 Polítiques actives d’ocupació

• Pla General d’Ocupació de Catalunya, aprovat pel Govern el 05/09/2006

• Dotar el SOC d’un model descentralitzat d’actuació

• Creació de la Comissió d’Immigració del SOC

 Relacions laborals

• Projecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

• Paquet de mesures sobre contractació i subcontractació pública, consensuades en Comissió ad hoc i aprovades pel Govern.

• Paquet de mesures sobre millora de la gestió de la IT, consensuades en Comissió ad hoc

• Pla de Govern 2005-2008 per a la prevenció de riscos laborals

• Finançament i descentralització del Tribunal Laboral de Catalunya

• Habilitació de 50 tècnics per desenvolupar tasques d’inspecció

 Foment de la cohesió social

• Projecte de Llei de Serveis Socials

• Acord de creació de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC)

• Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

• Reforma i augment de la RMI en un 22,7%


Sota la presidència del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, JOSE MONTILLA, el CONSELL D’INSTITUCIONS de l’Acord Estratègic reunit el 16 de febrer de 2007, acorda aprovar la següent

                                        DECLARACIÓ

El 16 de febrer de 2005 es va signar l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana entre el Govern i els principals agents econòmics i socials (CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime), culminant així un procés d’elaboració, diàleg i concertació d’un any.

L’Acord va arribar en un moment de l’economia catalana en el que, a partir d’un diagnòstic compartit, calia consens social per afrontar els reptes i les oportunitats del procés de transformació del model de competitivitat, cap a una economia basada en el coneixement i una major productivitat, més internacionalitzada, generadora d’ocupació de qualitat i que es planteja un creixement sostenible en una societat socialment cohesionada. L’Acord incorpora tots aquests paràmetres en un conjunt de mesures concretes, amb  compromís pressupostari i caràcter estratègic.

L’Acord representa un procés singular per moltes de les característiques que el configuren: per la correlació entre competitivitat i cohesió social i pel procés de diàleg i participació que ha inaugurat, tant en la seva confecció com en els mecanismes de seguiment establerts. La fórmula ha estat innovadora: el compromís i el treball de les parts signants han creat espais de participació que enriqueixen la col•laboració institucional per tal d’impulsar les transformacions del nostre teixit productiu i enfortir la cohesió social.

L’Acord ha esdevingut un full de ruta de l’economia catalana i ha incidit en les polítiques dutes a terme en els darrers dos anys en relació als seus eixos i línies ( R+D+i, capital humà, infraestructures i mobilitat, finançament de l’activitat empresarial, creació d’un entorn afavoridor de l’activitat empresarial, internacionalització de l’economia catalana, polítiques actives d’ocupació, relacions laborals, polítiques de cohesió social...) i ha facilitat d’altres consensos i pactes.

L’Acord s’ha executat al llarg de dos anys i les parts signants coincideixen en que cal donar-li continuïtat i valoren les noves oportunitats que donarà el desplegament del nou text estatutari i del nou model de finançament al seu desenvolupament. El 2007 serà el tercer any de l’execució prevista inicialment i les parts volen actualitzar-lo per tal que mantingui la seva vigència. L’Acord ha de ser un procés de concertació social permanent.

L’Acord és una eina dinàmica i flexible que s’actualitza amb aquells aspectes de la realitat econòmica canviant que passen a ser noves prioritats o bé adquireixen especial rellevància. En motiu del seu segon aniversari les parts signants han acordat donar-li un nou impuls i ressaltar noves prioritats pel període que comença. Aquestes prioritats es resumeixen en:

Àmbit educatiu. Formació del capital humà.

Dotar als ciutadans de les competències i les qualificacions bàsiques per desenvolupar-se en una economia global: aprenentatge de l’anglès, formació professional, lluita contra el fracàs escolar, etc.

Immigració i mercat laboral

Simplificació administrativa

R+D+i, transferència de tecnologia i polítiques d’acompanyament per la transformació de la indústria cap a activitats d’alt valor afegit.

Infraestructures estratègiques

Activitat econòmica i medi ambient.

Atenció a la dependència

És per tot això que els signants de l’Acord Estratègic manifesten la seva satisfacció pel procés de concertació endegat i es comprometen a vetllar per la seva continuïtat i permanent actualització, així com manifesten la seva voluntat de donar-li un nou impuls amb renovades prioritats per tal que es consolidi com l’eix principal de la concertació, el diàleg social i la col•laboració público-privada de l’economia catalana.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia