13-4-2007

El president Montilla assegura que el Govern busca acord polític i social sobre l’habitatge, perquè calen “polítiques i esforços sostinguts en el temps”

• L’endemà d’iniciar-se les converses amb els grups parlamentaris sobre el Pacte Nacional, compromet al Govern pel que fa a la normativa, les aportacions pressupostàries i les estratègies d’actuació en matèria d’habitatge

• Demana el compromís dels ajuntaments en la producció de sòl i en l’impuls d’un model urbanístic equilibrat, i del sector privat per la fixació de les condicions del mercat

El president de la Generalitat, José Montilla, ha reiterat avui la intenció del Govern català d’aconseguir que el Pacte Nacional sobre l’Habitatge tingui el màxim consens social i polític, “perquè es tracta de qüestions que requereixen polítiques i esforços inversors sostinguts en el temps”.

L’endemà, que han començat els contactes amb les forces polítiques de l’oposició per avançar en la concreció del Pacte, el president ha assegurat que“el Govern té les idees prou clares respecte del que cal fer per encarar adequadament el futur de la societat catalana”, però també“té la voluntat d’enriquir aquestes idees i concertar les propostes amb les aportacions de totes les forces polítiques i dels agents econòmics i socials”. “Es tracta d’un problema col•lectiu que necessita una resposta col•lectiva. Un esforç compartit amb els governs locals, els agents econòmics, socials i cooperatius”, ha afegit

El president ha recordat que“l’habitatge és una qüestió prioritària en el debat polític i social” i ha afirmat que el Pacte Nacional per a l’habitatge que “es nodreix d’uns instruments, alguns del quals ja estan iniciats o en marxa, com la Llei del Dret a l’accés a l’habitatge, el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, el Pla del Dret a l’Habitatge i el Pla de Rehabilitació de l’Habitatge”.

El cap de l’Executiu ha compromès al Govern pel que fa a la normativa, les aportacions pressupostàries i les estratègies d’actuació. I ha demanat el compromís dels ajuntaments“en la producció de sòl i en l’impuls d’un model urbanístic equilibrat”.  Al sector privat, és a dir, promotors, constructors, entitats de crèdit, etc., els ha advocat a col•laborar en“la fixació de les condicions del mercat”. També ha destacat la importància de dialogar amb els agents socials“que estimulen els processos”.            

El cap de l’Executiu català ho ha dit, aquest matí, durant la seva intervenció en motiu de la signatura d’un protocol de col•laboració per coordinar totes les polítiques d’habitatge de l’àrea metropolitana que s’ha celebrat al Palau de la Generalitat. Es tracta del primer pas per la creació del Consorci de l’Habitatge de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.