23-3-07

Ho ha dit en el decurs de la seva intervenció en la reunió del Comitè de les Regions, a Roma

El president Montilla vol una descentralització eficaç i democràtica al servei dels ciutadans d’Europa

Afirma que el nou Estatut reconeix la participació de Catalunya en la formació de la posició de l’Estat espanyol davant la UE

El cap de l’executiu ha destacat la contribució de ciutats i regions en la construcció europea i ha expressat la voluntat i el desig d’aquestes de continuar donant contingut i profunditat a la Unió

El president de la Generalitat, José Montilla, ha defensat aquest matí el principi de subsidiarietat recollit al Tractat de Maastricht com un element “del tot essencial, que ha de permetre que les regions i els municipis participin de forma efectiva en la construcció de la Unió Europea”. I ha afegit que“Catalunya insistirà en el manteniment d’aquest principi com a base òptima per una descentralització eficaç i democràtica, sempre al servei dels ciutadans i ciutadanes d’Europa”.

El cap de l’executiu ha fet aquestes declaracions en el decurs de la seva intervenció a la taula rodona “Fins a on la descentralització?”, celebrada en el marc de la Sessió Solemne que el Comitè de les Regions està celebrant a la capital d’Itàlia, amb motiu del 50è aniversari del Tractat de Roma.

El president Montilla ha destacat la contribució que les ciutats i les regions han fet en la construcció europea al llarg d’aquests 50 anys, i també el paper essencial que desenvolupa el Comitè de les Regions, i ha expressat el seu desig de poder continuar donant contingut i profunditat a la Unió. Pel cap de l’Executiu català“aquesta participació efectiva en les decisions que es prenen a nivell de la Unió és del tot necessària per a regions, com Catalunya, que disposen d’unes capacitats legislatives pròpies i àmplies” I ha afegit que “sense el compromís de regions com les nostres no seria possible, per exemple, el seguiment i l’acompliment dels objectius de Lisboa”.

En un altre moment de la seva intervenció, el president català ha ressaltat que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya incorpora el reconeixement de la participació de Catalunya en la posició de l’Estat espanyol davant la UE en aquelles matèries que li afecten, i que aquest reconeixement“fa de l’àmbit comunitari un nivell administratiu més, al qual Catalunya pot tenir un accés cada cop més normal i reglat”.

El president ha expressat també la seva voluntat de col•laborar amb el Govern espanyol en la preparació d’una eventual conferència intergovernamental que ha de donar un nou impuls a la Constitució europea. En aquest sentit, ha ressaltat que el Tractat pel qual s’estableix aquesta Constitució “fa una aportació essencial per al futur de les nostres societats i valors democràtics: el reconeixement de l’autonomia local i regional i sobretot el principi de subsidiarietat i de proporcionalitat”.

El president Montilla ha utilitzat el català en la major part de la seva intervenció en aquesta taula rodona, en la qual també han pres part altres presidents regionals europeus. Cal recordar també que el president de la Generalitat ja va ser el primer que va parlar català davant un organisme europeu en un Consell de ministres de la UE, quan exercia el càrrec de ministre d’Indústria.