21-4-2007

Durant la celebració del Dia del Municipi

El president Montilla destaca que la Generalitat pactarà amb els ajuntaments els grans temes de país

Ha assegurat que l’elaboració de la llei de creació del Consell de governs locals està prevista pel segon semestre d’aquest any i que es farà amb el consens dels representants locals.

El president ha recalcat als alcaldes que el nou Estatut potenciarà les relacions de la Generalitat amb els consistoris

El president de la Generalitat, José Montilla, ha afirmat que avui que “assumim el compromís de negociar i pactar amb els governs locals els grans temes de país”, entre els quals ha destacat el Pacte Nacional per l’habitatge i el Pacte Nacional per la Immigració.

Durant l’acte del Dia del Municipi, que s’ha celebrat avui al Palau de la Generalitat, el president català ha volgut posar èmfasi en la necessària col•laboració amb els consistoris locals que, tal i com ha dit, “esdevenen essencials per encertar en les polítiques al servei de les persones”. I ha remarcat que aquesta realitat “farà un pas endavant amb el nou Estatut de Catalunya ja vigent”. En aquest sentit, el cap de l’Executiu català ha dit que “L’Estatut potencia les relacions de la Generalitat amb les administracions locals reestructurant el territori català, amb el sistema de vegueries i preveient el reconeixement dels fets metropolitans, però també consolidant els ajuntaments”.

En referència també al text estatutari, el president ha volgut assenyalar que aquest “garanteix per primer cop un nucli mínim i necessari de competències dels governs locals”, entre les quals ha ressaltat les referents a l’ordenació territorial, l’àmbit educatiu i la regulació i prestació dels serveis d’atenció a les persones. També ha assegurat que la Generalitat vetllarà pel principi d’autonomia financera dels ens locals per tal que es puguin dotar de més recursos financers i fer front a les competències assumides. “Cal continuar amb la política d’increment de recursos per als ajuntaments. En aquest exercici, un 19% d’increment de les transferències als ens locals, un 17% més en el Fons de Cooperació Local i un 16% més al PUOSC, un creixement molt superior a l’increment que tenen els pressupostos de la Generalitat, més del doble”, ha afegit.

Durant el seu discurs, el president de la Generalitat ha anunciat la creació del Consell de Governs Locals que preveu l’Estatut i que serà l’òrgan de representació dels ens locals a les institucions de la Generalitat “per enfortir la col•laboració amb la creació i consolidació d’espais de coparticipació i codecisió”. “L’elaboració de la llei de creació del Consell de Governs Locals – ha especificat- està prevista al llarg del segon semestre d’aquest any i la farem amb la participació i consens dels representants dels governs locals”.

Acompanyat del president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el president de l’Associació Catalana de Municipis i alcalde d’Amposta, Joan Maria Roig, el president ha volgut “reconèixer l’important paper que han desenvolupat els ens locals en el nostre sistema institucional des del restabliment de la democràcia”

El Govern de la Generalitat va decidir en la reunió del Consell Executiu del 14 de febrer del 2006 decretar el dia 19 d’abril com el Dia del Municipi. La decisió va respondre a la reivindicació de les entitats municipalistes per tal que es commemorés la data de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, que va tenir lloc el 19 d’abril del 1979, i que va suposar l’arribada de la democràcia als ens locals. La Comissió Municipalista de Catalunya, formada per l’Associació Catalana de Municipi (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FMC), van proposar aquesta celebració coincidint amb els actes oficials que es van fer l’any 2004 amb motiu dels 25 anys d’ajuntaments democràtics.