El Govern ha aprovat una aportació de 3 milions d’euros per als pròxims dos anys, en el marc del conveni de finançament del Consorci del Transport Públic (CTP) de l’àrea de Lleida, ens gestor del transport públic format per la Generalitat, l’Ajuntament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià. La inversió aprovada avui es destinarà a la millora de l’oferta i l’increment de serveis dels autobusos interurbans en aquest àmbit.

Per mitjà del CTP, la Generalitat, l’Ajuntament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià exerciran de manera mancomunada les seves competències en matèria de transport públic de viatgers, seguint el model de l’Autoritat del Transport Metropolità de la regió metropolitana de Barcelona. Els objectius del Consorci són augmentar l’ús dels serveis de transport públic, tot reduint-ne el del vehicle privat i, d’aquesta manera, afavorir un model de mobilitat més sostenible i contribuir a millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària.

El juliol passat, les tres administracions van constituir una comissió coordinadora amb la finalitat d’impulsar els treballs necessaris per a la planificació i coordinació dels serveis de transports. El gener passat es va signar el conveni de finançament, que garanteix l’execució del pla de serveis del CTP, aprovat prèviament.

Millores al servei

El Pla de serveis, la major part del qual ja s’ha posat en marxa, inclou millores organitzatives, l’increment de serveis i de les freqüències de pas dels autobusos interurbans, una nova oferta en horari nocturn i la connexió des de Lleida als polígons industrials Els Frares i El Segre. En conjunt, es preveu ampliar els serveis interurbans en més d’un 56% a partir d’aquest any.

D’altra banda, s’estableixen un seguit de trajectes que es cobriran amb servei segons la demanda; els residents en determinats nuclis disposaran d’un transport des de casa seva fins a la parada d’autobús regular més propera, en horaris preestablerts.

El conveni preveu unes aportacions totals per al 2006 i 2007 de 3,5 milions d’euros, dels quals 1,27 s’invertiran aquest any i 2,26 el vinent. D’aquestes quantitats, la Generalitat n’assumeix el 85% i les entitats locals, el 15% restant, que es distribuirà entre l’Ajuntament de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià.

 Integració tarifària

 A més de desenvolupar el Pla de serveis, el Consorci està treballant en la implementació de la integració tarifària, prevista per al gener de l’any vinent, que permetrà uniformitzar l’oferta de títols de transport i tarifes i oferir descomptes substancials en targetes multiviatge i abonaments. Així mateix, els usuaris podran fer intercanvis modals de manera gratuïta dins un determinat període de temps.