Aquesta intervenció s’inscriu en el protocol de col·laboració entre els departaments de Cultura i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu frenar el progressiu deteriorament dels nuclis antics i entorns monumentals de diferents poblacions de Catalunya.

Els interessats a executar l’obra tenen de termini fins a les 12 hores del 30 de maig per presentar les seves ofertes. L’obertura de pliques tindrà lloc el dia 6 de juny.

Dades de l’actuació

Pressupost de licitació – 282.505 €

Termini d’execució – 6 mesos

L’actuació que proposa l’Institut Català del Sòl (Incasòl) té com a objectiu principal una primera fase de restauració de la façana de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, inclòs dins el projecte de restauració de les façanes esgrafiades dels edificis existents a les places de Sant Bernat i de Jaume el Just de Santes Creus. Els revestiments amb ornamentació esgrafiada de les façanes del recinte del Reial Monestir de Santes Creus tenen lesions com ara manca de fixació al mur de suport, erosió de la superfície, esquerdes i fissures, dipòsits superficials i/o oxidació dels elements metàl·lics. El projecte de l’Incasòl preveu restablir l’estabilitat dels revestiments, evitar que es continuïn malmetent i recuperar la llegibilitat perduda amb accions de neteja i de reintegració de les parts que falten. En cap cas es planteja de substituir els revestiments esgrafiats per rèpliques de les obres originals. En els casos on hi ha dos esgrafiats superposats, es respectaran tots dos i es mantindran les llacunes existents a fi de, com passa actualment, poder observar la inferior. Així, es facilita el coneixement del conjunt des del punt de vista de la seva evolució històrica.

Els treballs es basen en un projecte de l’arquitecte Jaume Costa i els promotors són l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, la Direcció General del Patrimoni Cultural, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i l’Institut Català del Sòl dins del programa de l’1% cultural. L’Ajuntament d’Aiguamúrcia i l’Incasòl finançaran l’actuació a parts iguals.

Dins del conjunt monumental de Santes Creus hi ha diversos esgrafiats repartits per nombroses façanes. Els esgrafiats més vistosos i espectaculars són els bastits als edificis de les places de Sant Bernat i de Jaume el Just, situats davant de l’entrada del monestir. En el cas dels esgrafiats de l’actuació prevista per l’Incasòl, s’ha descobert que sota el revestiment d’estil barroc, format per columnes de proporcions gegantines, hi ha un altre de cronologia més antiga, del segle XVI, que imita carreus de pedra. En aquest cas no hi ha esquerdejat, perquè l’esgrafiat barroc es va fer directament sobre el primer revestiment.

Barcelona, 4 de maig de 2007