Les noves promocions d’habitatges es construiran als municipis de Molins de Rei, al Baix Llobregat; Sant Joan de Vilatorrada, al Bages; el Masnou, al Maresme; Blanes, a la Selva; Lleida, al Segrià; Sant Sadurní d’Anoia; i, Ascó, a la Ribera d’Ebre. Aquestes obres suposen una inversió de 19,16 milions d’euros. Els licitadors poden presentar les seves ofertes fins a les 12 hores del dia 15 de maig de 2007.

Aquestes promocions s’inscriuen en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures entre les quals hi ha que l’Incasòl incrementi la construcció d’habitatges protegits.

Així mateix, les noves promocions compliran els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència establerts en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. En aquest sentit, totes comptaran amb una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques d’aprofitament de l’energia solar per produir aigua calenta sanitària.

Molins de Rei – 39 habitatges de lloguer per a joves al c. de Ramon Llull

Pressupost de licitació – 2,68 MEUR

Termini d’execució – 21 mesos

La promoció se situa en un solar del carrer de Ramon Llull, cantonada amb el carrer d’Anna Canalias, cedit gratuïtament a l’Incasòl per l’Ajuntament de Molins de Rei. Es tracta d’un edifici plurifamiliar aïllat de planta soterrània, planta baixa i dues plantes pis, amb un total de 39 habitatges destinats a lloguer per a joves. Dos dels 39 habitatges són adaptats. Tots els pisos tenen un dormitori i una superfície útil a l’entorn dels 40 m2. A la planta soterrània, es construeix un aparcament de 39 places, dues adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

L’obra es basa en un projecte dels arquitectes Carme Ribas i Pere Joan Ravetllat.

Sant Joan de Vilatorrada – 15 habitatges de venda al c. d’Anna Frank del sector del Canal i 14 habitatges de lloguer al c. del Canal del mateix sector

Pressupost de licitació conjunt – 2,62 MEUR

Termini d’execució – 18 mesos

L’Incasòl inicia el procés de licitació conjunta de dues promocions a Sant Joan de Vilatorrada amb un total de 29 habitatges.

15 habitatges de venda al carrer d’Anna Frank

La promoció se situa en un solar del carrer d’Anna Frank amb el carrer de Girona del sector residencial del Canal, cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d’un edifici aïllat de planta baixa i tres plantes pis amb els 15 habitatges distribuïts en una única escala. Sis dels habitatges tenen dos dormitoris i 9 en tenen tres. Tots els pisos estan destinats a la venda i la seva superfície útil oscil•la entre 50 m2 i 68 m2. Es construeix un aparcament de 15 places i un local a la planta baixa d’aproximadament 100 m2.

14 habitatges de lloguer al carrer del Canal

La promoció està situada en un solar del carrer del Canal amb el carrer de Flors Sirera del sector residencial del Canal, cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d’un edifici aïllat de planta soterrània, planta baixa i dues plantes pis amb els 14 pisos distribuïts en una única escala. Un dels habitatges és adaptat. Onze tenen dos dormitoris i 3 en tenen tres. La superfície útil dels habitatges va dels 53 m2 del més petit als 68 m2 del més gran. La promoció compta amb 14 places d’aparcament i 14 trasters.

L’obra dels dos edificis es basa en un projecte dels arquitectes Josep Vila i Elisabet Ferrer.

El Masnou – 20 habitatges de lloguer assistit per a gent gran al c. de Josep Tarradelles

Pressupost de licitació – 1,46 MEUR

Termini d’execució – 21 mesos

La promoció se situa en un solar, cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament del Masnou, situat en el carrer Frare Júniper, entre els carrers de Ciutat Reial i Josep Tarradelles i l’edifici de Telefònica. Es tracta d’un edifici de tres plantes d’alçada amb 20 habitatges de lloguer assistit per a gent gran. Sis habitatges tenen 2 dormitoris i una superficie útil entre 50 m2 i els 60 m2 , i 14 tenen un dormitori i la seva superfície útil oscil•la entre 43 m2 i 45’5 m2. A la planta baixa hi ha un local d’uns 50 m2 que es destinarà a espais comunitaris per a la gent gran, i a la planta soterrània es construeixen 19 places d’aparcament.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecta Gemma Aznar.

Blanes – 44 habitatges de lloguer per a gent gran a l’asil Sant Jaume

Pressupost de licitació – 3,19 MEUR

Termini d’execució – 21 mesos

La promoció se situa en un solar de la parcel•la B, entre el carrer del Penedès, l’hospital Asil Sant Jaume i el carrer d’Àngels Planells, cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de Blanes. Es tracta d’un edifici amb dos volums esglaonats, seguint el pendent natural del terreny, amb 44 habitatges de lloguer per a gent gran distribuïts entre la planta baixa i les dues plantes pis. Hi ha dos habitatges adaptats. Tots els pisos tenen un dormitori i una superfície útil entre 40 i 44,5 m2. A la planta soterrània de l’edifici es construeix un aparcament de 29 places, amb dues d’adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecte Jorge Davalos.

Lleida – 52 habitatges de remodelació de barris a l’avinguda de l’Onze de setembre del sector de Mariola-Gardeny

Pressupost de licitació – 4,19 MEUR

Termini d’execució – 21 mesos

La promoció es destinarà, si és necessari, a reallotjar part de les famílies afectades per la rehabilitació del barri de la Mariola de Lleida. Es tracta d’un edifici de 52 habitatges, dos dels quals són adaptats, distribuïts en dues escales. Trenta-quatre dels 52 habitatges tenen dos dormitoris, i 18 en tenen tres. La superfície útil va dels 51 m2 del més petit als 77 m2 del més gran. L’edifici té un aparcament de 52 places, dues de les quals també són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

L’obra es basa en un projecte dels arquitectes Àngela Moragues i Hervé Meyer.

Sant Sadurní d’Anoia – 30 habitatges de venda al pla d’en Mestres

Pressupost de licitació – 3,44 MEUR

Termini d’execució – 19 mesos

La promoció ocupa dos solars del carrer d’Alacant, situats entre els carrers de Barcelona i el núm. 4 del pla d’en Mestres, cedits a títol de permuta a l’Incasòl per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 30 habitatges de venda distribuïts en tres escales. 21 del total dels habitatges tenen dos dormitoris i 9 en tenen tres, i la seva superfície útil va dels 48 m2 als 73 m2. A la planta baixa hi ha dos locals destinats a habitatges tutelats amb 4 i 5 dormitoris, respectivament. A la mateixa planta es construeix un tercer local que se cedeix a l’Ajuntament per a equipament administratiu municipal. La promoció inclou un aparcament de 38 places i 38 trasters.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecte Jordi Badia.

Ascó – 18 habitatges de lloguer a la carretera de Camposines

Pressupost de licitació – 1,58 MEUR

Termini d’execució – 24 mesos

La promoció se situa a la carretera de Camposines, entre els carrers del Riu i de Molins, en un solar propietat de l’Institut Català del Sòl. Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta baixa més tres plantes pis, amb 18 habitatges destinats a lloguer. Tots els pisos tenen dos dormitoris i la seva superfície útil oscil•la entre 56 m2 i 62 m2. A la planta baixa es construeix un aparcament de 18 places.

L’obra es basa en un projecte de les arquitectes Sònia Miguel i Yolanda Nadal.

Barcelona, 20 d’abril de 2007