Aquesta actuació s’inscriu en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diverses mesures, entre les quals hi ha l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Així mateix, els nous habitatges compliran els paràmetres de sostenibilitat i d’ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Dades de la promoció

Empresa adjudicatària – Cisteró, SA

Pressupost d’adjudicació – 1,73 MEUR

Termini d’execució – 18 mesos

La promoció està situada en un solar propietat de l’Incasòl de l’avinguda de les Valls, dins de l’actuació residencial de la Ventonella, que promou el mateix Incasòl. Es tracta d’un bloc aïllat de 15 habitatges de venda. L’edifici està distribuït en una planta soterrani, una planta baixa i dues plantes pis. Hi ha 9 habitatges de tres dormitoris, i 6 habitatges de dos. La superfície útil dels pisos va dels 51 m2 del més petit, als 76 m2 del més gran. A la planta soterrani es construeixen 15 places d’aparcament.

Les instal•lacions de l’edifici incorporen criteris de sostenibilitat, com ara l’aprofitament de l’energia solar per produir aigua calenta sanitària.

L’obra es basa en un projecte de Miquel Mas Arquitectes, SL.

Barcelona, 18 d’abril de 2007