Incasòl

L'Incasòl promou prop de 54 hectàrees de sòl per a usos industrials

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha adjudicat les obres per urbanitzar tres sectors industrials, amb una inversió de més de 7,5 MEUR

query_builder   5 abril 2007 12:03

event_note Nota de premsa

L'Incasòl promou prop de 54 hectàrees de sòl per a usos industrials

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha adjudicat les obres per urbanitzar tres sectors industrials, amb una inversió de més de 7,5 MEUR

L’Institut Català del Sòl urbanitza 53,89 hectàrees industrials als municipis de Vilanova del Camí, a l’Anoia; Alcover, a l’Alt Camp; i Roda de Ter, a Osona. Les obres tenen un pressupost total de 7,52 milions d’euros.

Aquests sectors s’inscriuen en el Programa de Sòl 2005-2008, promogut pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, que té com a objectiu cobrir la demanda de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibri territorial.

Vilanova del Camí – Pla parcial Riera de Castellolí

Pressupost d’adjudicació – 4,27 MEUR

Termini d’execució – 8 mesos

Aquest sector industrial està situat al límit nord de Vilanova del Camí i representa l’ampliació del polígon industrial existent del Pla de Rigat. El nou sector de la Riera de Castellolí limita al nord amb el traçat de la futura Ronda Sud d’Igualada; al sud amb el polígon del Pla de Rigat; i, a l’est amb la riera de Castellolí que coincideix amb el límit del terme municipal amb la Pobla de Claramunt. El nou sector té una superfície de 31,39 hectàrees, destinades al 50%, a la indústria aïllada (gran i petita) i a espais públics i equipaments.

El sector de la Riera de Castellolí que promou l’Incasol aportarà al municipi sòl industrial a preu de cost i dotat dels serveis necessaris per afavorir la implantació de noves indústries i renovar-ne les existents, estimulant així la inversió al municipi, que ja ha esgotat l’oferta de parcel•les als polígons existents. A més, l’actuació permet l’obtenció de sòl públic que es cedirà gratuïtament a l’Ajuntament per tal de crear noves dotacions per als nuclis existents.

El projecte preveu una urbanització que minimitzi al màxim l’impacte ambiental. És per això que es deixa un coixí verd al voltant del sector i a diferents zones internes, concentrant l’àrea edificable en les parts més planeres, i es manté la gran taca verda que suposa la riera de Castellolí, que es preservarà completament amb tota la seva vegetació i servirà de corredor biològic. Així, en el procés d’urbanització es tindrà en compte la regeneració de la vegetació de ribera amb tipologies compatibles. Es potenciarà aquest espai creant nous accessos de vianants i conservant d’altres existents, perquè els habitants de la zona en puguin gaudir.

El nou sector  es troba a menys de dos quilòmetres de l’autovia N-II, i just al mig de tres polígons industrials en funcionament. S’hi podrà accedir directament des de la carretera C-244a o a través del polígon industrial veí el Pla de Rigat. Tot i això, és previst un nou accés directe des de la futura Ronda Sud d’Igualada, que facilitarà l’arribada al nou polígon i al ja existent.

Alcover – Pla parcial Roques Roges IV

Pressupost d’adjudicació – 0,37 MEUR

Termini d’execució – 3,5 mesos

El sector industrial de Roques Roges IV es situa al nord del municipi d’Alcover. Es tracta de 6,5 hectàrees de terreny que s’uneixen als altres sectors industrials de Roques Roges ja existents, promoguts també per l’Incasol i actualment sense parcel•les lliures. El nou polígon limita pel sud amb el camí del Mas de Garriga i el barranc de la Font Major; i, per l’est, amb la carretera C-14 de Salou a Ponts.

El Pla parcial Roques Roges IV que promou l’Incasol aportarà, per tercera vegada al municipi d’Alcover, sòl industrial a preu de cost i amb tots els serveis necessaris per a la instal•lació d’un únic establiment industrial, amb els efectes estimulants que això suposa per a petites indústries que es puguin ubicar a la resta de sòl industrial existent.

El projecte d’urbanització preveu destinar el 68% del terreny a una Indústria gran, i el 32% a espais lliures. La zona de verd públic s’estendrà en una franja paral•lela a la carretera C-14, continuant amb la ja existent al sector adjacent; i una altra franja de protecció visual i paisatgística del sector, on es preservaran al màxim les zones plantades existents i els marges de pedra actuals. Amb aquest objectiu, s’ha decidit mantenir una barraca seca característica de l’arquitectura rural d’aquesta zona, traslladant-la a la part del terreny destinat a àrea verda i/o equipament.

El fet que el nou sector de Roques Roges IV es trobi situat  al costat de la carretera C-14 facilita que s’hi pugui accedir directament des d’aquesta via, en els seus dos sentits de circulació.

Roda de Ter – Pla parcial el Puig Vell

Pressupost d’adjudicació – 2,88 MEUR

Termini d’execució – 7 mesos

Aquest nou sector industrial està situat al sud del terme municipal de Roda de Ter, en un indret anomenat Puig Vell. Els terrenys que conformen el nou polígon limiten pel sud amb el terme municipal de Les Masies de Roda; pel nord amb la carretera C-153 de Vic a Olot, el carrer de Molins i el turó La Muntanyeta; i, per l’est, amb el camí que porta des del carrer dels Molins al Puig Nou. El sector el Puig Vell té una extensió de 16 hectàrees, el 40% de les quals es destinen a la indústria aïllada, a la indústria entre mitgeres i al sector terciari; i, el 60% restant a espais públics.

El Pla parcial del Puig Vell que promou l’Incasol garanteix el desenvolupament definitiu del sector industrial situat al límit sud del municipi de Roda de Ter. L’actuació ofereix sòl en condicions per instal•lar indústria de dimensions variades per estimular la inversió en el municipi i afavorir l’economia local. A més, amb la urbanització del nou sector s’obté sòl públic que es cedirà gratuïtament a l’Ajuntament per crear noves dotacions per als nuclis existents.

Com en la resta de projectes de l’Institut Català del Sòl, la urbanització d’aquest nou sector preservarà l’entorn natural, concentrant la zona edificable en la part més planera i mantenint les condicions naturals actuals del torrent del Sots de Balmes, que travessa el polígon, així com les del turó La Muntanyeta. A part d’aquestes dues àrees verdes, els espais lliures i parcs es reparteixen per tot el sistema general i al voltant de les edificacions.

L’accés principal es produirà a través d’una rotonda que comunicarà amb la carretera comarcal C-153, en un punt suficientment allunyat del nucli urbà de Roda de Ter, com per no provocar molèsties a la població, ni provocar conflictes circulatoris.

Barcelona, 5 d’abril de 2007

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia