L’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament de Lleida han seleccionat els equips d’arquitectes que participaran al concurs restringit d’idees per al desenvolupament del sector industrial Torreblanca– Quatre Pilans de Lleida. Es tracta de CCRS Arquitectes; EGI, Enginyeria d’Infraestructures SL; Bruno Remoué/Albert Daniel Fornos; Jornet-Llop-Pastor SCP, i Ramon Maria Puig. L’objectiu de la convocatòria és la reflexió sobre el model de l’àrea d’activitats econòmiques que necessita Lleida per tal de garantir i potenciar el creixement econòmic del futur.

L’àmbit d’actuació engloba una superfície aproximada de 500 hectàrees situades al sud-est del nucli urbà de Lleida, entre la carretera N-240 i la via del tren. La seva situació estratègica, al costat de l’actual línia del ferrocarril, el futur eix ferroviari transversal, la futura línia del tren d’alta velocitat, la carretera N-240 i la proximitat a la variant sud, fa d’aquest sector un punt estratègic de distribució de diferents sistemes urbans de Catalunya i Aragó.

Les propostes dels urbanistes han de reflexionar sobre la implantació d’aquest nou centre d’activitat econòmica en el territori tenint en compte l’entorn i els sistemes de comunicacions que l’envolten, i parant especial atenció a la continuïtat entre el sòl industrial existent i la ciutat. Així mateix, han de definir un model sostenible que millori la qualitat ambiental i paisatgística. Els treballs també hauran de proposar quines han de ser les diferents fases de desenvolupament.

Els urbanistes seleccionats poden preparar i presentar els seus treballs fins a la primera quinzena de juliol. Un cop recollits els treballs, la Comissió de Selecció, integrada per representants de l’Ajuntament, de l’Incasòl i de la Direcció General d’Urbanisme, es reuniran per fer-ne la valoració. L’equip guanyador del concurs serà l’adjudicatari per redactar els documents de modificació de planejament general, l’Avanç del Pla parcial del sector Torreblanca–Quatre Pilans, que determinarà les diverses fases de desenvolupament, i el Pla parcial de la 1a fase de 100 hectàrees del sector.

Programa de sòl

El desenvolupament de l’àmbit Torreblanca–Quatre Pilans forma part de les actuacions estratègiques del Programa de sòl 2005-2008, promogut pel Govern de la Generalitat i que està duent a terme l’Institut Català del Sòl. A les comarques de ponent, aquest programa està impulsant un important creixement centrat en actuacions estratègiques industrials a Alguaire, Almacelles, Lleida i Tàrrega.

El programa considera prioritari cobrir la demanda de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i modular l’oferta de manera que es contribueixi al seu equilibri territorial. Es vol respondre a les necessitats de l’economia productiva, garantir el creixement, generar ocupació i fer-ho seguint un model d’implantació respectuós i coherent amb el territori.

Lleida, 17 d’abril de 2007