El jurat del concurs d'idees per al disseny arquitectònic de la futura estació intermodal del Prat de Llobregat, que acollirà les línies d'Alta Velocitat, de Rodalies de Renfe i les línies L1 i L9 del metro, ha escollit avui com a guanyador el projecte presentat amb el nom de Campo dei miracoli. Aquesta nova estació, que s'edificarà sobre les línies soterrades que Adif està construint actualment, tindrà una fisonomia el·líptica on destacarà la llum natural i un gran vestíbul diàfan que facilitarà un ràpid i àgil intercanvi entre les diferents línies ferroviàries. Aquesta estació esdevindrà un dels nusos de comunicació ferroviària més important de Catalunya, per on passaran diàriament milers de passatgers.El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Ministeri de Foment han impulsat la construcció d’aquesta estació intermodal que estarà situada al nord del casc antic de la ciutat i just per sota de l’autovia de Castelldefels. L’estació serà el punt de trobada entre el teixit històric i el nou eixample de la ciutat. La nova estació intermodal esdevindrà un dels nusos de comunicació ferroviària més important de Catalunya, per on es preveu que transitin uns 15 milions de viatgers anualment el 2025.

L’estació acollirà els vestíbuls d’accés a la línia d’alta velocitat i rodalies de Renfe, que actualment està construint l’Adif. Així mateix, connectarà amb els futurs vestíbuls de les línies L1 i L9 del metro. L’usuari podrà accedir a quatre andanes: dues per a l’alta velocitat i dues per a rodalies. Les línies L1 i L9 tindran el seu propi vestíbul que quedarà connectat amb el futur edifici.

D’altra banda, a més d’incloure les zones per accedir a les andanes, també es preveu que l’edifici tingui una àrea de serveis (restauració i botigues), una àrea destinada a instal·lacions tècniques i una zona d’aparcament, adjacent a l’edifici.

Finalment, el projecte també inclourà l’anomenada zona d’accessibilitat, on estaran ubicades les parades de les diferents línies d’autobús i les parades de taxi. Aquesta nova estació suposarà un impuls per al Prat de Llobregat i millorarà el trànsit i la mobilitat dels viatgers aconseguint que els transbordaments siguin ràpids i còmodes.

Campo dei miracoli

El projecte guanyador, Campo dei miracoli, es caracteritza per una gran lluminositat i una simplicitat que facilitarà la seva funció d’intercanviador. L’objectiu d’aquesta nova estació, que estarà completament adaptada a persones amb mobilitat reduïda, serà agilitzar els intercanvis de totes les línies ferroviàries que hi confluiran (AVE, Rodalies i L1 i el L9 del metro).

La facilitat i l’estalvi de temps a l’hora de passar d’un servei a un altre és el principal objectiu funcional d’aquesta nova estació. El treball escollit pretén ser una expressió de la modernitat que el ferrocarril està adquirint en el segle XXI.

 Així, l’estació és resultat d’una cobertura espacial i plana que descriu una figura el·líptica. La llum que predominarà en tots els espais de l’edifici és una de les característiques més atractives del projecte. L’atmosfera interior de la futura estació estarà il·luminada zenitalment per un gran ull de bou amb un sistema que evita l’entrada del sol directa i augmenta el confort lumínic.

Per altra banda, posseeix una àmplia marquesina exterior en tot el seu perímetre amb un vol variable que permetrà als viatgers protegir-se de les inclemències climatològiques. Sota la marquesina, s’ubiquen amplis finestrals que recorren les cares oest, sud i est de l’edifici, que obren visualment l’estació al parc i a la ciutat i viceversa i per on també entra la llum solar.

La nova estació busca un ús racional i el contacte directe i natural entre l’edifici i la funció de cada una de les seves àrees. El punt central serà un gran vestíbul diàfan. A més, l’estació tindrà un àrea de serveis, on els viatgers trobaran restaurants i botigues.

El pàrquing forma part important de la nova instal·lació, ja que, mentre la planta -1 tindrà la funció d’aparcament de vehicles privats, a nivell superfície serà la zona d’estacionament d’autobusos, taxis, bicis i motos. Es reserva un espai per a l’ampliació d’aquest pàrquing en un futur.

Concurs d’idees

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va promoure un concurs d’idees per tal de desenvolupar les possibles solucions estructurals i de disseny de la nova estació intermodal del Prat de Llobregat. Avui s’ha fallat el concurs per al desenvolupament arquitectònic de l’Estació Intermodal del Baix Llobregat, que s’ubicarà al Prat de Llobregat. El projecte guanyador ha estat Campo dei miracoli. El nom del projecte fa referència al conjunt monumental de la ciutat italiana de Pisa.

El concurs ha estat dividit en dues fases. En una primera es van presentar 12 equips. D’aquests, se’n va fer una primera selecció de 6 equips, que són els que van passar a la última fase de selecció. D’entre aquests sis finalistes, el jurat n’ha triat el projecte finalment guanyador.

El jurat, presidit per la presidenta de GISA, Pilar de Torres, tenia representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el Ministeri de Foment, l’Adif, i un representant triat pels equips finalistes. El jurat han escollit el projecte guanyador a partir de la valoració d’aspectes com la qualitat compositiva i formal, els aspectes paisatgístics i d’integració de l’estructura en l’entorn de la ciutat, la funcionalitat, la potencialitat de creixement, la qualitat tan del espais interiors com exteriors, la racionalitat tècnica i econòmica i la sostenibilitat ambiental.

Projecte guanyador

El projecte guanyador, presentat amb el nom de Campo dei miracoli, està format per Agua y Estructuras, SA & César Portela, SLU & Antonio Barrionuevo Ferrer & Julia Molino Barrero (UTE). L’arquitecte César Portela ha realitzat l’estació d’autobusos de Còrdova, que va rebre el Premi Nacional d’Arquitectura l’any 2000. També ha realitzat el Museu del Mar de Vigo, entre altres projectes.