El grup de treball Civitas, emmarcat dins de la xarxa URBACT i liderat per la Generalitat, i l'associació mundial de grans ciutats Metrópolis han posat avui en comú a Barcelona les seves experiències de regeneració integral de barris. La jornada, amb el títol 'Projectes i polítiques de regeneració urbana', ha permès acostar el punt de vista de les ciutats i dels governs regionals a l'hora d'abordar la rehabilitació dels barris, així com analitzar l'esquema d'intervenció integral impulsat pel DPTOP mitjançant la Llei de barris.

El grup de treball Civitas es va crear l’any 2005 en el marc del Programa URBACT de la Unió Europea, amb l’objectiu de donar un enfocament regional a les polítiques de regeneració urbana. El grup està liderat per la Generalitat i inclou les regions de Mazovia (Polònia), Gasglow i el Clyde Valley (Regne Unit) i Emilia-Romagna (Itàlia), així com la col·laboració del govern hongarès.

Els objectius dels socis de Civitas són els següents:

.- Intercanviar experiències tenint en compte els projectes de regeneració urbana que impulsen els seus membres

.- Proposar solucions innovadores per als problemes que afronten les ciutats

.- Difondre les lliçons apreses a tots els actors implicats en el desenvolupament urbà

És en compliment d’aquest darrer objectiu que el grup de treball Civitas es va posar en contacte amb l’associació Metrópolis, creada l’any 1985, que representa més de 90 grans ciutats d’arreu del món. L’entitat constitueix la secció metropolitana de les Ciutats Unides i Organització de Govern Local (UCLG) i actua com a portaveu dels interessos de les ciutats en els fòrums internacionals.

 L’objectiu principal de Metrópolis és millorar el procés de desenvolupament de les àrees urbanes per tal d’augmentar el benestar dels seus habitants impulsant l’intercanvi d’experiències i enfortint la influència dels governs metropolitans. Una de les comissions de treballs de Metrópolis està dedicada a la regeneració integral de barris.

Polítiques innovadores

La jornada celebrada avui al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha servit per reunir un centenar d’experts de Civitas i Metrópolis i posar en comú les polítiques innovadores de regeneració urbana que posen en pràctica els diferents membres, entre elles les actuacions derivades de la Llei de barris impulsada pel DPTOP.

Entre els diferents aspectes que s’han debatut avui figuren l’enfocament integral de la regeneració urbana, més enllà de l’aspecte estrictament urbanístic, i la importància de programes complementaris de formació o impuls a l’activitat econòmica.

Així mateix, els participants a la jornada han examinat les eines econòmiques per sufragar els programes de rehabilitació i la rellevància de la cooperació entre governs regionals i municipals.

Recomanacions

En el marc de la trobada, els representants de Civitas han exposat l’estudi sobre els diferents projectes de

L’informe planteja tot un seguit de recomanacions per a futurs projectes de rehabilitació urbana, entre les quals figuren les següents:

Realitzar un enfocament integral, tenint en compte les polítiques socials, econòmiques i educatives, més enllà de la vessant urbanística

Assegurar la cooperació entre el govern regional, com a administració encarregada de cofinançar i dissenyar el marc global d’intervenció, i el govern local, que tindrà un paper de lideratge del projecte

Impulsar la participació ciutadana i involucrar el sector privat

Verificar la inserció del projecte de rehabilitació urbana en el context més ampli de la planificació urbanística regional

Crear òrgans de coordinació entre les diferents instàncies administratives

Promocionar les bones pràctiques dels diferents projectes

Gestionar el finançament regional

Pel que fa a les tres darreres recomanacions, cal recordar que, a l’hora de posar en marxa els ajuts derivats de la Llei de barris, el DPTOP ha creat la Oficina de Gestió del Programa de Barris per coordinar amb els ajuntaments la concessió d’aquestes subvencions, així com el Fons de foment del programa de barris, un partida pressupostària específica per finançar aquestes iniciatives. D’altra banda, recentment s’ha constituït la xarxa barris amb projectes, un instrument de dinamització i d’intercanvi entre els diferents municipis beneficiats del ajuts de la Llei de barris.