El DPTOP ha licitat les obres de renovació de la via entre les estacions de Bogatell i Selva de Mar, que permetran corregir les vibracions provocades pel pas dels convois i la filtració d’aigua en aquest tram de l’L4. Els treballs començaran durant el segon semestre i es perllongaran durant 13 mesos, amb un cost de 8,6 MEUR. Les obres es faran durant la nit, fet que permetrà mantenir en tot moment el servei de metro.

Els treballs permetran donar resposta a les demandes dels veïns per acabar amb les vibracions en aquest tram de l’L4 metro, tal com es va comprometre el DPTOP.

El fet de què aquest tram de túnel es construís a mitjans de la dècada dels 70, la seva proximitat a la superfície i la mateixa composició geològica del terrenys que travessa accentua la transmissió de les vibracions als edificis propers.

Després de realitzar diverses proves amb diferents mètodes d’esmorteïment de vibracions, s’ha optat per renovar íntegrament el tram afectat de doble via, de 2.400 metres de longitud, entre les estacions de Bogatell i Selva de Mar de l’L4 del metro.

Tres sistemes integrats contra les vibracions

Per tal de reduir les vibracions, s’ha optat per una triple solució. D’una banda, es retiraran les actuals travesses, amb subjeccions rígides, i es substituiran per unes altres amb subjeccions elàstiques que absorbiran millor les vibracions.

Així mateix, es reduirà la distància entre travesses, passant de 65 a 50 centímetres, es canviaran els carrils per altres de més pesants i es renovarà el balast. A les estacions, la via sobre travesses es canviarà per una via sobre llosa de formigó amb fixacions elàstiques.

També es substituiran els aparells de via situats a les estacions de Bogatell i Selva de Mar per uns de nous antivibratoris.

Impermeabilització del túnel

Les obres serviran també per a combatre les filtracions d’aigua als murs pantalla. D’aquesta manera, es col·locarà un feltre geotextil que impermeabilitzarà la base del túnel, es repararà el sistema de drenatge i es construiran canalitzacions per evacuar l’aigua. També es segellaran i repararan les juntes causants de les filtracions.

20 de març de 2006